Forum energy, s.r.o, největší z minoritních akcionářů českobudějovické teplárny, žaluje radnici. Představitelé firmy jsou přesvědčeni, že se v Teplárně České Budějovice, a.s., špatně hospodaří, vedou ji nekompetentní lidé a že své místo v nové dozorčí radě měl mít i nadále zástupce menšinových akcionářů.

Zdá se, že nedávnou mimořádnou valnou hromadou spor mezi menšinovým akcionářem a městem nekončí. „Podle nás neproběhla mimořádná valná hromada tak, jak měla. Podali jsme na město žalobu,“ říká tiskový mluvčí Fora Energy, s.r.o., Giuliano Giannetti a dodává, že firma chce jen transparentní hospodaření teplárny a správu podniku pod odborným vedením. Forum Energy se ztotožňuje i s námitkami z anonymů podepsaných údajně zaměstnanci teplárny. Předmětem kritiky se stala například připravovaná výstavba kotle na biomasu ve Vrátě.

Všechna podobná tvrzení důrazně odmítá primátor města Juraj Thoma (OPB): „Nevím, jestli žalobu podali. Podle mne je zpráva snůškou nesmyslů a účelových tvrzení.“ Jako důkaz uvádí primátor chystané kroky, které jsou směřovány k řádnému zasedání valné hromady teplárny, které se má konat 30. 6. „K tomuto datu chceme vidět výsledky auditu, jehož důkladné zpracování si vyžádá miliony korun. Chceme měnit stanovy, aby vedení teplárny bylo výhradně v odborných rukou,“ říká.

Hlavní akcionář – město, vedení Teplárny České Budějovice, a. s., a Forum Energy, s. r. o., se neshodnou ani na hodnocení únorové mimořádné valné hromady. Vlastníci se navzájem obviňují z arogantního chování.

„Jejich přítomnost byla čistě formální, naprosto a zcela ignorovali jakékoliv žádosti o vysvětlení ze strany přítomných akcionářů, zástupce města se pak záměrně na nic neptal, předseda valné hromady byl zcela v režii města!“ uvádí tiskový mluvčí Giuliano Giannetti.

Jinak vidí situaci bývalý předseda představenstva a generální ředitel teplárny Zdeněk Blažek (ODS): „Přes stručnost programu byl průběh valné hromady vinou obstrukcí minoritního vlastníka komplikovaný a valná hromada trvala dlouhých pět hodin.“

Podobně situaci vidí i Juraj Thoma (OPB): „Mimořádná valná hromada probíhala za vzrušené atmosféry, zástupci menšinového akcionáře se navzájem povzbuzovali potleskem. Něco takového jsem ještě nezažil,“ říká primátor.

Výčitky Fora Energy jsou směřovány na projekt kotle na biomasu v Novém Vrátě: „Projekt v Novém Vrátě je prokazatelně ekonomicky nesmyslný a trpí řadou rizik včetně reálného nedostatku paliva. Jeho realizace by jednoznačně způsobila stamilionové ztráty, které by se nutně promítly do ceny tepla,“ uzavírá Giannetti. Privátní akcionář tak reaguje na dva anonymní dopisy týkající se teplárny, jež kolovaly mezi místními politiky.

„Minulé představenstvo mělo výhradu k výstavbě kotle a pozastavilo všechny kroky k jeho výstavbě do té doby, než se sejde valná hromada,“ říká Thoma, který proto nechápe, proč se menšinový akcionář nad tímto problémem pozastavuje.

Názor ředitele teplárny Zdeňka Blažka je zřejmý z nedávno uvedeného rozhovoru pro Deník, kdy se vyjadřoval k obviněním obsaženým v anonymních udáních: „Zmíněná obvinění minulé představenstvo teplárny považuje za nepravdivá a nepodložená a má naprosto zásadní pochyby o tom, že autory zmíněných anonymních obvinění jsou zaměstnanci Teplárny České Budějovice, a. s. Bývalé představenstvo velice vítá rozhodnutí města o provedení nezávislého forenzního auditu,“ prohlásil Blažek.