Pražská společnost parkování v krajské metropoli provozovala od roku 2005. Výpověď dostala po sedmi letech, tři roky před vypršením smlouvy. Důvodem bylo, že vybrané peníze nejsou do radniční kasy odváděny každý den, ale v delší časové periodě. Proti tomu se společnost VINCI Park CZ rozhodla soudit.

V březnu loňského roku pak soudkyně Eva Veselá žalobci dala za pravdu. „Peníze sice neodcházely každý den, ale nebyly nijak kráceny," řekla Eva Veselá.

Odvolací soud však byl opačného názoru a na konci letošního ledna kauzu vrátil zpět k dalšímu řízení. „Soud poukázal na fakt, že ve smlouvě jsou výslovně ujednány každodenní odvody," uvedla Eva Veselá.

Právní zástupce VINCI Park CZ připomněl, že společnost však nikdy k odvodům v delším časovém horizontu nedostala žádnou výtku.
Eva Veselá však podle svých slov neměla možnost rozhodnout jinak, než potvrdit názor odvolacího soudu. Strany se i nyní mohou odvolat.

Příjmy se zvýšilyZhruba o dvě třetiny 
se zvětšily příjmy města České Budějovice 
z parkování po výpovědi firmě VINCI Park CZ. 
V roce 2015 se na parkovném celkem vybralo například 24,3 milionu korun a městu zůstalo zhruba 15,8 milionu korun.

Sedm let příjmy z placeného parkování v Českých Budějovicích inkasovala pražská společnost VINCI Park CZ. 
V roce 2012 se radnice platnou smlouvu ještě na další tři roky rozhodla vypovědět. Důvody opřela o skutečnost, že nebylo denně odváděno parkovné, jak stanovovala smlouva.

Předčasnou výpověď inicioval zastupitel Tomáš Bouzek. „Smlouvu s VINCI Parkem jsem od počátku považoval za neblahé dědictví minulých vedení města," uvedl Tomáš Bouzek už dříve. „Pokud musí město vybírat parkovné, měly by vybrané peníze zůstat z významné části právě jemu. Místo toho odcházely jako příjem soukromé společnosti sídlící v Praze," dodal.

Parkování dostal následně na starosti Dopravní podnik města České Budějovice. 
A příjmy města se značně zvýšily. Například v roce 2011 byla vybraná částka za parkování ve městě včetně třeba prodaných karet pro rezidenty 23,2 milionu korun a čistý příjem města činil 9,3 milionu korun. V roce 2015 se celkem vybralo na parkovném 24,3 milionu korun a městu zůstalo zhruba 15,8 milionu korun.

POKUTA PRO MĚSTO

Městu však hrozila pokuta. Společnost se totiž radnici rozhodla žalovat a požadovala jako náhradu škody za ušlý zisk od května do srpna 2012 ve výši dvou a půl milionů korun.

Okresní soud žalobě nejdříve vyhověl. Soudkyně Eva Veselá se domnívala, že přestože platby neodcházely každý den, smlouva tím nebyla závažným způsobem porušená.

Opačného názoru však byl odvolací soud, který
z důvodu nedodržení dennodenních odvodů spor vrátil k okresnímu soudu. Eva Veselá rozhodnutí vyšší instance v úterý potvrdila.

Podle Tomáše Bouzka to znamená, že by politici neměli být nečinní a měli by rušit nevýhodné smlouvy, které poškozují města a obce. 

Současný stavPo změnách ve vedení města v roce 2012 se českobudějovická radnice rozhodla, že smlouvu na správu parkovacího systému se společností VINCI Park CZ předčasně vypoví a správu systému a hlavně výběr peněz svěřila Dopravnímu podniku města České Budějovice.