Trval by měsíce, možná i roky. Magistrát se tak bude chtít zřejmě vyhnout soudnímu sporu o úhradu milionů korun spojených s azbestem na májských školách.
Náměstek primátora Kamil Calta, který má celou záležitost na starosti, včera potvrdil, že má již k dispozici právní posudek k expertize společnosti Foster Bohemia.
„Posudek jen potvrdil některé mé domněnky. Například to, že prokazování viny v souvislosti s uvolněním azbestových vláken do budov bude velmi problematické,“ řekl Calta.
Upozornil, že město sice má zmí
něnou expertizu, která odhaluje některá zásadní pochybení při rekonstrukci májských škol, jenže dodavatel stavby společnost OHL ŽS má svůj vlastní znalecký posudek, který říká pravý opak, tedy, že postupovala správně a v souladu s platnými nařízeními.
„To, že se oba materiály rozcházejí, znamená, že bychom mohli mít u soudu problém. Dostali jsme proto od právníků doporučení, abychom zkusili nejdříve firmu OLH ŽS obeslat a pokusit se s ní dohodnout mimosoudně,“ pokračoval náměstek s tím, že by se tak mělo stát příští týden.

V každém případě si magistrát nechá udělat ještě třetí zprávu, která by porovnala ty dvě hotové, jež má město k dispozici. Obě expertizy podle Calty mimo jiné neukazují přímo na konkrétního viníka, ale hovoří pouze o pravděpodobnosti. „Pokud nejsou jasné důkazy, je to problém, a v našem případě to u azbestu asi problém bude. Sice vím, že když subdodavatel udělal nějakou sondu do zdí, tak je porušil, ovšem musíme mít přesné důkazy, že to tak bylo, a k tomu je potřeba ještě nezávislý soudní znalec, který to potvrdí,“ doplnil.
Do případu by ale mohla v dohledné době zasáhnout také policie
, která se májskými školami zabývá.
Mezitím už se učitelé a žáci těší zpět do svého. „Už stříháme metr, moc se těšíme, i když to stěhování zpět asi bude něco,“ hlásily s úsměvem učitelky ze ZŠ Máj II, které jsou v současné době v budově ZŠ Čéčova, která spadá pod ZŠ Nerudova.

Stav sanačních prací je takový, že v areálu školní jídelny a kuchyně je hotovo a probíhají
zde kontrolní měření. „Navíc se v suterénu pracuje na plánované rekonstrukci vzduchotechniky,“ informoval ředitel ZŠ Máj I Luboš Staněk. Jak uvedl, ke konci se blíží práce v areálu tělocvičen, příští týden ve středu by měla firma Praktik začít s dlouho odkládanou montáží žaluzií do oken.