Evropský soudní dvůr měl vyřknout své stanovisko ke kauze, která se rozhoduje v Rakousku.
Americký pivovarnický gigant Anheuser Bush prodával v Rakousku pivo pod označením American Bud, ale českobudějovický pivovar se proti tomu ohradil. Sám v Rakousku prodává pod značkou Bud Super Strong své šestnáctistupňové pivo.

Budvar prosadil v roce 1999 u soudu tak zvané předběžné opatření, které americké firmě zakázalo prodej jejího produktu. Následovala žaloba na počínání konkurenta u obchodního soudu ve Vídni a řada soudních jednání.

„Je to složitý spor, což ukazuje i to, že v tom hraje roli třicet let stará dvoustranná smlouva mezi Československem a Rakouskem, která byla uzavřena už v roce 1976,“ konstatoval pro Deník Petr Samec, tiskový mluvčí Budějovického Budvaru, n. p. Série soudních jednání nakonec vedla k tomu, že rakouští soudci požádali Evropský soudní dvůr (ESD) o zodpovězení tak zvaných předběžných otázek. Jádrem sporu je problém, zda pojem „BUD“ má nebo nemá být chráněn podle výše zmíněné dvoustranné smlouvy, jako označení zeměpisného původu.

Soud v Lucemburku včera rozhodl, že název „BUD“ nemůže být v tomto smyslu chráněn dvoustrannou smlouvou mezi státy. V Lucemburku bylo řečeno, že tuto problematiku vyčerpávajícím způsobem upravuje nařízení Rady Evropských společenství. Zároveň ale ESD vyzval rakouský soud, aby sám nově prověřil, zda může být pojem „BUD“ považován za údaj o zeměpisném původu.

Kauza se vrací do Rakouska, ale rozhodnutí ESD není pro tamní soud závazné.

„Předmětný spor se týká výhradně označení BUD a jeho používání na území Rakouska. Nemá žádný vliv na ostatní ochranné známky vlastněné Budějovickým Budvarem v dalších zemích,“ zdůraznil tiskový mluvčí českobudějovického pivovaru.

Soudní spory vede Budějovický Budvar, n. p., s Anheuserem Bush po celém světě. V období let 2000 až 2008 bylo ukončeno 115 soudů a správních řízení. „Budějovický Budvar vyhrál 82 případů,“ uvedl k bilanci Petr Samec. Sedm případů skončilo smírem nebo remízou.