„Průměrně dostávají veřejné vysoké školy ze státního rozpočtu na studenta 47 tisíc korun a my za studenta vybíráme 40 tisíc korun. Veřejné vysoké školy ještě získávají další prostředky na investiční záměry, například opravu budov. Zároveň čerpají prostředky i z fondu rozvoje vysokých škol a navíc mají možnost získat dodatečné prostředky i z rozvojových programů ministerstva školství. My takové možnosti nemáme,“ tvrdí rektor Vysoké školy evropských a regionálních studií v Českých Budějovicích prof. Josef Dolista.

Na veřejné peníze nemají nárok

Podle něj tak mají veřejné vysoké školy mnohonásobně více studentů než soukromé, protože na nich vysokoškolák studuje úplně zadarmo. „Nechci teď řešit problematiku, že veřejné vysoké školy mají i z těchto důvodů větší nabídku oborů. Chci konstatovat, že soukromé školy jsou tímto způsobem financování znevýhodněné,“ dodává rektor.


Navíc dle jeho názoru není tento systém výhodný ani pro stát a jeho daňové poplatníky. „Kdybych se srovnával s rozpočtem veřejných vysokých škol, tak soukromé jsou schopny nechat vystudovat studenty za mnohem nižší peníze, než jak to dělají veřejné vysoké školy,“ domnívá se Dolista.

Půjčky studium ještě prodraží

„Soukromé vysoké školy nemají nárok na veřejné prostředky,“ potvrdila Simona Weidnerová, zástupkyně ředitele analyticko-koncepčního odboru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.


„Biti jsou na tom jak soukromé školy, tak i jejich studenti, protože nemají možnost čerpat nízkoúročené půjčky,“ vysvětlila Weidnerová. Pakliže student nemá potřebné finance na školné, musí si vzít běžnou půjčku, u nichž se roční úroková sazba pohybuje kolem 16 procent. Jak podotkla Weidnerová, takové studium se pak vysokoškolákovi značně prodraží.

Studenti mohou získat stipendium

Současný stav financování navíc příliš neumožňuje, aby soukromé školy navštěvovali studenti ze sociálně slabších rodin. Ministerstvo školství proto již připravuje nízkoúročené půjčky využitelné právě pro vzdělání.


Finanční pomoc studentům ale nabízí např. i českobudějovický magistrát. Prostřednictvím nadace pro podporu vzdělávání a vědy poskytuje středoškolským a vysokoškolským studentům stipendia.