Až na jednání budějovického zastupitelstva dorazila s apelem na vedení města tento týden Veronika Žánová. Ve svém vystoupení žádala, aby rada města nepronajímala pozemky, které ještě potřebuje investor, společnost Omega a partners ke stavbě bytového domu v proluce mezi Hálkovou a Nerudovou ulicí. Veronika Žánová bojuje s investorským záměrem už roky.

„Zásadní problém je, že se tam ten dům nevejde, pouze za cenu výjimek a ústupků a potřebuje městské pozemky,“ upozornila Veronika Žánová, že plocha ve vlastnictví investora na dům o 33 bytových jednotkách nestačí. Následně vyzvala zastupitele, aby zvážili, jak mají Budějovice vypadat, jestli jako slumy v Sao Paulu. K chystanému zahuštění zástavby dodala, že pro děti zmizí možnost ke hraní a důchodci si v sousedství nájezdové rampy do podzemního parkoviště také povídat nebudou.

Náměstek primátora Tomáš Bouzek sice také zastává názor, že daný prostor je pro realizaci dalšího bytového domu kvůli zahuštění zástavby nevhodný. „Záměr je nicméně řešen minimálně od roku 2009, kdy investor za účelem výstavby odkoupil pozemek od teplárny a v roce 2010 další pozemek přímo od města,“ zmínil Tomáš Bouzek a doplnil, že uvedené pozemky jsou určené územním plánem k výstavbě a projekt je v souladu s územním plánem.

Město vyslovilo souhlas s novostavbou bytového domu prostřednictvím tehdejší náměstkyně primátora Ivany Popelové v květnu 2014 s tím, že investor musí splnit podmínky třeba ohledně parkovacích míst v domě. A podle Tomáše Bouzka jde i o otázku právní jistoty vlastníka pozemku určeného k zástavbě, že město nebude libovolně měnit svá stanoviska.

Poslední nutné pozemky by mohla rada města pronajmout v pondělí. „V současné době probírané majetkové dispozice mají jen prováděcí charakter k dříve schválenému záměru,“ říká ale Tomáš Bouzek k pronájmu pozemků pod plánovaným chodníkem, vjezdem do domu a veřejným parkovištěm, které slíbil investor zřídit. Záměr této majetkové dispozice byl v zákonné lhůtě zveřejněn na úřední desce a po uplynutí zákonné lhůty bude pronájem projednán na jednání rady města dne 11. listopadu 2019.

Parkovací místa pro obyvatele novostavby mají vzniknout v podzemí, což oceňuje hlavní architekt města České Budějovice Jan Němec. „Celkem respektuje okolní zástavbu,“ připojuje ještě na adresu plánovaného objektu Jan Němec, uznává ale, že objem stavby je citlivou záležitostí. „Pokud se podaří městu dojednat nižší kapacitu, tak to budeme podporovat,“ dodává Jan Němec.

Bytový dům je navržen jako odstupňovaný terasový - tři nadzemní podlaží plus tři ustupující podlaží, podsklepený. V bytovém domě má být celkem 33 bytů s parkingem osobních automobilů v 1. podzemním podlaží objektu.

Případ v Hálkově ulici není prvním, kdy občané nesouhlasí s tím, že město poskytne pozemky soukromému investorovi na záměr vzbuzující spory. Budějovice třeba před časem prodaly část parkoviště ve Staroměstské ulici za Perlou a po vzniku výškového domu byla ztracena velká část veřejností využívaných parkovacích míst.