Někteří sousedé se obávají, že objekt jim vezme přímý sluneční svit nebo výrazně zhorší dopravní situaci v lokalitě. Obrátili se proto na stavební úřad s podnětem, kterým chtějí dosáhnout zastavení projektu. Dělníci už jsou ale nyní ve výši prvního patra a stavba má platné povolení.

Územní plán

Za společenství vlastníků protějšího domu se předseda Petr Pelech diví hlavně tomu, že tak velký objekt vyhovuje územnímu plánu.

Krypta Schwarzenberské hrobky u Třeboně ukrývá 26 rakví s ostatky členů rodu.
Schwarzenberg a Pezoldová se dohodli, rodovou hrobku vloží do fondu

Novostavba bytového domu totiž vzniká v místě, kde dříve byl jen menší dvoupatrový objekt kancelářského charakteru. Novostavba plánuje podlaží osm a byty hlavně ve dvou rozlehlých věžích, které svou hmotou možná i předčí nejbližší panelové domy. Právě jejich obyvatelé se nejvíce bouří, protože od nich bude nová stavba oddělena v podstatě jen ulicí. A pro velkou část starousedlíků je zásadní, že jeřáby teď stojí přímo na východ, takže pro budoucnost ztratí část přímého slunečního svitu.

Raději parkování 

„Nemohli jsme se ke stavbě vyjádřit,“ míní Petr Pelech s tím, že by se obyvatelé nejbližších domů určitě bránili už při stavebním řízení a ne až ve chvíli, kdy se vykácely náletové dřeviny na rohu ulice V. Talicha a O. Nedbala a bagry se pustily do práce. A dodává, že vlivem změněných podmínek v lokalitě byty starousedlíků také ztratí na hodnotě. Podle Petra Pelecha přitom byly vlivy nového projektu na okolní objekty nedostatečně posouzeny při stavebním řízení. A míní, že spíše zde měl vyrůst nižší parkovací dům, který by řešil dlouholetý dopravní problém na budějovických sídlištích. „Očekáváme alespoň nějaké ústupky v projektu,“ zdůrazňuje na adresu novostavby Petr Pelech.

Historické snímky obce a současná podoba.
V Úsilném chtějí koupit nové auto hasičům i zřídit tůň k brouzdání

Stavební povolení na nový objekt, který odpovídá územnímu plánu, je ale pravomocné už od loňského listopadu. "Na předmětnou stavbu stavební úřad dne 18. 2. 2019 vyhotovil územní rozhodnutí, které nabylo právní moci dne 30. 3. 2019. Dne 26. 9. 2019 bylo vyhotoveno stavební povolení, které nabylo právní moci dne 1. 11. 2019," popsala postup stavebního úřadu tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. "Tato správní řízení byla vedena veřejnou vyhláškou, jelikož byli do okruhu řízení zahrnuti, mimo jiných, i vlastníci bytového domu v ul. V. Talicha, umístěném na pozemku parc. č. 2061/51 v katastrálním území České Budějovice 2," dodala mluvčí magistrátu.

Umístění bytového domu je v souladu s Územním plánem města České Budějovice schváleným dne 23. 3. 2000, pro umístění bytového domu nebyla nutná změna územního plánu (závazné stanovisko orgánu územního plánu bylo vyhotoveno dne 17. 10. 2018).

Pozemky, na kterých je stavba umístěna, jsou ve vlastnictví soukromé společnosti GABRI G2 s.r.o. Město České Budějovice vystupovalo jako účastník řízení a současně i vlastník pozemku, na kterém byly umisťovány pouze přípojky apod.

Zelená střecha

Náměstek primátora Ivo Moravec vidí novostavbu, jako příklad moderních trendů v architektuře. „Rozvoj měst byl mimo jiné doprovázen i ubýváním stromů a mizením travnatých ploch. Města se postupně stávala tepelnými ostrovy. V parných létech jsou města neobyvatelná. Tento trend se snažíme zvrátit. Zadržujeme srážkovou vodu a zeleň do měst navracíme. Zelené, podobně jako stromy, mohou být i celé domy. Jeden takový vyrůstá u ZŠ Oskara Nedbala ve Čtyřech Dvorech," říká Ivo Moravec.

František Šesták a jeho cestovatelské zážitky
Cestovatel František Šesták oslavil 80. narozeniny, viděl konec světa

"Dům bude mít zelenou střechu i vegetací porostlou fasádu. Zalévat se bude srážkovou vodou zachycenou do retenčních nádrží. Stavba je v souladu s připravovanou adaptační strategií Českých Budějovic, jejímž cílem je mimo jiné vytvořit systém zelené infrastruktury pro snížení rizik spojených s vlnami horka a městským tepelným ostrovem a zvýšit efektivitu hospodaření se srážkovou vodou ve smyslu „zadržet a využít“. Budoucí rezidence nechť je příkladem pro město i ostatní developery," dodal Ivo Moravec.

Podnět na přezkum stavebního řízení k novostavbě na křižovatce ulic V. Talicha a O. Nedbala převzal stavební úřad v posledním lednovém týdnu. A nejde o jedinou kritiku investorských projektů v západní části města. S nesouhlasem se potýká i projekt v ulici Na Zlaté stoce, který dokonce část obyvatel z okolí odmítla v petici.