Slavnostní vyhlášení spojené s předáváním cen výhercům soutěže obcí, ale i soutěží domácností ve třídění se uskutečnilo v pondělí v budově Krajského úřadu v Českých Budějovicích.


Jihočeský kraj a autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., která odměňuje obce za třídění odpadů, společným projektem oslovily obyvatele kraje. Cílem bylo zvýšit zájem lidí o třídění odpadů a rovněž zvýšit počet obyvatel kraje, kteří odpady soustavně třídí. Důraz byl přitom kladen na smysluplnost a užitečnost třídění.

Jihočeši devátí

V současné době zaujímá Jihočeský kraj mezi všemi kraji České republiky 9. místo ve výtěžnosti sběru využitelných složek komunálních odpadů. Uvedená kampaň měla přispět k postupnému zlepšení tohoto stavu. „Má to smysl, třiďte odpady, je to snadné a moderní,“ znělo moto soutěže. Projekt byl soustředěn na všechny skupiny obyvatel, zejména však na aktivní občany středního věku. Tedy skupinu, která podle průzkumu v kraji třídí odpady nejméně.


Součástí kampaně se stala také soutěž pro obce a města. Automaticky se jí zúčastnily všechny obce Jihočeského kraje, které jsou zapojeny do systému EKO-KOM. „V rámci soutěže byly obce rozděleny do čtyř skupin podle počtu obyvatel tak, aby se vyloučilo ovlivnění výsledků z důvodů velikosti obce. První skupina byla pro obce do 499 obyvatel, druhá pro obce s 500 až 1999 obyvateli, třetí pro obce a města s dvěma až sedmi tisíci obyvateli a čtvrtá pro města, které mají více než sedm tisíc obyvatel,“ uvedl Milan Tomík, zástupce agentury FI Konsult, která se o kampaň i soutěž obcí starala.

Hodnocení poroty

Porota hodnotila především výtěžnost tříděných surovin – plastů, skla, papíru, dále kvalitu sběrné sítě obcí, tj. zajištění odděleného sběru bílého a barevného skla, sběru nápojových kartonů a zapojení do zpětného odběru baterií.

Kdo byl nejlepší?

Do soutěže, která se uskutečnila od čtvrtého čtvrtletí roku 2006 až do třetího čtvrtletí letošního roku, bylo zapojeno 484 obcí a měst z celého kraje. V hlavní kategorii měst s více než sedmi tisíci obyvateli získalo prvenství město Sezimovo Ústí. Na dalších místech pak skončily Milevsko a Strakonice. V kategorii měst a obcí s počtem obyvatel dva až sedm tisíc bylo nejúspěšnější město Blatná. Druhé místo obsadily Netolice, třetí místo patří Plané nad Lužnicí.


Vítězství v kategorii obcí s počtem obyvatel od pěti set do dvou tisíc zvítězila obec Opařany z okresu Tábor. Další pořadí: druhé skončilo Záhoří z okresu Písek, třetí Dolní Třebonín z okresu Český Krumlov. Mezi obcemi do 499 obyvatel získaly prvenství Cerhonice z okresu Písek, druhé místo patří obci Minice z okresu Písek a na třetím místě skončila obec Šumavské Hoštice z okresu Prachatice. Více na www.jihoceske-trideni.cz/soutez_obci.