„Tuto zakázku jsme získali v rámci vypsaného výběrového řízení pro Magistrát města České Budějovice. Na její realizaci máme 90 dnů, ale chceme práce dokončit v co nejkratší době, abychom předešli případným problémům při prvních silnějších mrazech,“ řekla mluvčí společnosti Jitka Kramářová.

Kanalizačních poklopů bude v budějovických ulicích vyměněno celkem 58. Většinou nahradí ty, které jsou na hranici životnosti nebo poškozené silným provozem. Obnova systému šoupat napomůže snazší manipulaci s vodovodní sítí, například při hledání a opravách případných poruch a s nimi spojených odstávek vody.

„Šoupata totiž mimo jiné umožňují odstavit kratší úsek vodovodního řadu a tím také snížit počet odběratelů, kteří by mohli být v důsledku poruchy bez dodávek pitné vody. Celkem jich bude na devíti místech, takzvaných šoupatových křížích, vyměněno téměř padesát,“ vysvětlila Jitka Kramářová.

O obnovu svého vodohospodářského majetku se stará statutární město České Budějovice, které ji také platí. To si jako řádný hospodář nechává od provozovatele ta nejproblematičtější místa vytipovat. „Spolehlivé dodávky kvalitní pitné vody jsou pro město a jeho obyvatele zcela zásadní. Proto chceme udržet síť v našem městě v dobré kondici. Tomu přispívá i důsledný monitoring stavu vodovodů, kanalizací a dalších vodárenských zařízení a jejich včasná obnova,“ řekl náměstek primátora Petr Holický. Dodal, že s obnovou se bude pokračovat i v dalších letech. Zdrojem financí na obnovu je každoroční nájemné od provozovatele ve výši přes 170 milionů korun bez DPH.