Mateřská, základní a střední škola pro sluchově postižené je dlouholetým partnerem Pohádkového lesa. A že je partnerem rovnoprávným, dokazuje množství rekvizit, které postižené děti se svými pedagogy vyrobily na různá stanoviště v Pohádkovém lese.

Na oplátku účastníci Pohádkového lesa přispívají do sbírky, kterou garantuje Český červený kříž. Díky vybraným penězům a sponzorským darům mohou děti jezdit na výlety, aby poznaly více míst v jižních Čechách.

V Pohádkovém lese jste si mohli prohlédnout některé výrobky a obrazy postižených dětí. Letos budete mít poprvé příležitost setkat s pedagogy a žáky Speciální školy přímo na stanovišti České Budějovice. Děti i dospělí si mohou vyzkoušet znakovou řeč a naučit se několik jednoduchých slov.

Výhodou darování peněz v Pohádkovém lese je adresnost sbírky. Každý dárce má možnost si ověřit konkrétní užití darovaných peněz a nemá pochybnosti o možném zneužití. Předání finanční sbírky se pravidelně koná v polovině června ve škole a je veřejně přístupné, po předání sbírky následuje prohlídka školy.

Každý účastník Pohádkového lesa bude mít možnost nahlédnout do života dětí, který se tolik liší od našich běžných představ. Termín předání sbírky bude uveřejněn v Pohádkovém lese.

Jiří Fink