Ten v úterý dorazil na jih Čech za svého předchozího působiště na univerzitě v Kostnici.  S sebou si přivezl kamion naplněný speciálními laboratorními přístroji a vybavením v celkové hodnotě 27 milionů korun.

S jejich pomocí chce spolu se čtyřmi kolegy, které si do týmu vybral mezi zájemci z celého světa, docílit při výzkumu metabolismu kovů v rostlinách takových výsledků, které v budoucnu pomohou například odhadovat ekologická rizika, vylepšit způsoby hnojení či šlechtění zemědělských plodin nebo využívat rostliny k odstraňování toxických kovů ze zamořené vody a půdy.

„Na jedné straně existují lokality, jako je třeba hustě obydlená Indie, kde v půdě například chybí zinek, To se projevuje nedostatečnou úrodou. Stejný efekt ale má na druhé straně i přílišné hnojení, kdy se půda může stát až toxickou. Znalost mechanismů v jednotlivých rostlinách může pak pomoci optimalizovat pěstování rostlin a dosáhnout lepší úrody," nastiňuje Hendrik Küpper jedno z řady možných praktických využití výzkumu.

Ambiciózní projekt musí ale hned v začátku překonat nečekaně velkou překážku. Třebaže uspěl v grantové soutěži  a měl získat 60 milionů korun z operačního programu Věda a výzkum pro inovace, ministerstvo školství výzvu v květnu nečekaně zrušilo. Profesor Küpper i Biologické centrum jsou přesto odhodláni původní záměr uskutečnit.

„Jsme rádi, že jsme získali tak kvalitního vědce ze zahraničí. Je nám ale líto, že nemůžeme výzkum rozvíjet tak, jak jsme si původně představovali. Nyní se snažíme najít jiné zdroje financování, aby profesor Küpper a jeho tým mohl pracovat," vysvětluje ředitel Ústavu molekulární biologie Biologického centra Josef Špak.

Jak dále naznačil, pomoci budou muset zřejmě jiné granty. Původní šedesátimilionový rozpočet projektu se rovná trojnásobku peněz, které ročně na svou práci potřebuje celý Ústav molekulární biologie. Vysoké náklady počítaly především s nákupem unikátních přístrojů, místo toho si do začátku přivezl Hendrik Küpper část potřebného vybavení z Německa, kde kvůli jihočeskému výzkumu dokonce předčasně ukončil projekty, na kterých pracoval.