Sloučení a splynutí 12 středních škol zřizovaných krajem schválili včera krajští zastupitelé. Podle hejtmana Jiřího Zimoly je hlavním důvodem klesající počet studentů, nadměrné kapacity škol a reakce na aktuální situaci na trhu práce.

„Všechny návrhy byly projednány se zástupci sociálních partnerů, hospodářské i agrární komory, s tripartitou, úřady práce a dalšími stranami. Rozhodně jsme v této věci nic nepodcenili,“ zdůraznil Zimola. Dodal, že současné změny jsou pouze prvním krokem v celkové optimalizaci škol, další podobná opatření plánují zastupitelé i v následujících letech.

„Jsem zklamaný, protože při prvním hlasování se ukázalo, že ke spojování dvou našich škol není dostatečná vůle. To, že si někdo našel obezličku jak toho dosáhnout, je zarážející,“ neskrýval své rozhořčení starosta Strakonic Pavel Vondrys. Sloučení tamních škol totiž zastupitelé nejprve odmítli. Později se však dohodli na takzvaném splynutí (při slučování fakticky zanikne jen jedna škola, druhá pod ní oficiálně spadá. Při splývání končí obě, místo nich pak vznikne škola nová – pozn. redakce). Podobně hovořil i ředitel budějovického Gymnázia olympijských nadějí Jiří Krauskopf. „Je zásadní rozdíl mezi tím, co je psáno a co nám bylo řečeno. Považuji to za návrat do dob totality,“ reagoval.

Studenti gymnázia v České ulici se obávají snížení kvality výuky

Obrovské zklamání. Asi tak se dá nejlépe vyjádřit nálada, se kterou včera odcházeli ze zasedání krajského zastupitelstva studenti gymnázia v České ulici. Přišli sem protestovat proti sloučení školy s Gymnáziem olympijských nadějí, veškeré jejich snahy však byly marné. Nepomohla jim dokonce ani petice, které podepsalo už přes 5000 lidí.

„Vadí mi to hlavně kvůli klesnutí úrovně našeho gymnázia. Týká se to i druhé školy, která už nebude mít tolik možností ke sportu jako dosud,“ popisuje student Miroslav Duník ze septimy. Dodává, že informace o slučování škol navíc přišla v tu nejméně vhodnou dobu, tedy při skládání maturit. „Většina učitelů se proto nemohla na takové akce vůbec soustředit,“ dodává Duník.

Stejně hovořila i Kateřina Tolingerová ze sexty. Obává se hlavně rušení některých tříd a ztráty prestiže osmiletého gymnázia. „Tito studenti přitom bývají většinou mnohem úspěšnější než ti ze čtyřletého studia,“ zdůrazňuje Tolingerová.

Společně se studenty apelovala na zastupitele i pedagožka a spoluautorka petice Marcela Radová. Argumentovala hlavně tím, že zamýšlená optimalizace školy bude ve skutečnosti znamenat pouze její zánik. „Pečlivé nastudování návrhu rady kraje, který se dostal k našim rukám minulé úterý, nás donutilo vznést nesouhlas s naplněním posuzovaných kritérií. Není například naplněno hned to první, a to neslučovat školy s rozdílnými obory. I když se obě školy nazývají gymnázia, studijní cíle jsou naprosto odlišné,“ vysvětluje Radová.

Podle pověřené vedoucí odboru školství krajského úřadu Hany Šímové je hlavním důvodem sloučení těchto dvou škol fakt, že jedna z nich sídlí v pronajatém objektu. Nájemní smlouva má skončit v červenci 2016. „Optimalizace je nezbytný krok, který nemůže nikoho poškodit. Podstatou věci je najít vhodný prostor pro Gymnázium olympijských nadějí, které je v pronajaté budově,“ zdůvodňuje Šímová.

S tímto tvrzením však nesouhlasí ředitel sportovního gymnázia Jiří Krauskopf. Popisuje, že škola sídlí v objektu města, o který v minulosti usilovala i Jihočeská univerzita. Dnes už však údajně její zájem opadl a tak by mohlo být vyjednávání o prodloužení nájmu celkem bez problémů. Uvádí také, že ač mají školy skutečně problém s naplněním svých kapacit, týká se to prý většinou jen těch soukromých nebo církevních. „Silným argumentem pro přijetí návrhu jsou určitě slibované finanční úspory. Jaké položky a v jaké výši však mají naplnit? S kolegou Chalupským z gymnázia Česká jsme našli pouze jedinou: od ledna příštího roku se ušetří plat jednoho ředitele školy,“ uzavírá Krauskopf.

Návrhy na sloučení

České Budějovice
Gymnázium olympijských nadějí
Gymnázium Česká

Písek
Obchodní akademie
Střední zemědělská škola

Prachaticko
SOU Netolice
Střední škola Vimperk

Soběslav
SOU technické
OU, praktická a základní škola

Strakonice
SPŠ a VOŠ
SŠ řemesel a služeb

Třeboň
Obchodní akademie
Střední odborná škola a SOU