Minulý měsíc vyšla jeho kniha Máme doma feťáka aneb Abeceda osudů, kterou vydalo brněnské nakladatelství Facta Medica a jejíž vydání podpořila také společnost E.ON Česká republika.

Správným směrem

„Již několik let spolupracujeme s Národní protidrogovou centrálou Služby kriminální policie a vyšetřování v oblasti primární protidrogové prevence," vysvětluje mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha, proč právě tuto potřebnou knihu od jihočeského odborníka rádi podpořili. „Spolupracujeme na projektu Správným směrem, kde vystupujeme jako partneři projektu. Součástí tohoto projektu je i putovní výstava plakátů, které byly navrženy žáky základních škol a studenty středních škol na téma prevence konzumace a zneužívání drog. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli podpořit i vydání knihy pana Bedřicha Čermáka, protože vhodně doplňuje tyto naše aktivity a poukazuje na konkrétní důsledky konzumace drog v naprosto konkrétních příkladech. Můžeme pouze doufat, že i tato kniha přispěje svým dílem k naplnění cíle protidrogové prevence, tedy nepůsobit pouze represivně, ale vzdělávat a vychovávat generaci, která ví, co mohou drogy způsobit nejen v oblasti zdraví, ale například i sociálních vazeb," dodává Vladimír Vácha.

Jak čelit nebezpečí

Z vydané knihy má radost i Boris Skalka z vydavatelství Facta Medica, který novou publikaci i editoval.

„Snažili jsme se co nejlépe vystihnout myšlenku a autorův koncept, a proto jsme i zvolili grafiku, mající evokovat, že se obsah týká lidí, kteří jsou trochu v jiném životním a psychickém rozpoložení než běžný člověk," vysvětluje Boris Skalka. Knihu v půlce listopadu osobně přivezl autorovi na jeho pracoviště do Psychiatrické léčebny Červený Dvůr.

„Knihu nyní nabízíme do odborné sféry všem, kteří se této problematice věnují, takže poputují do center pro drogově závislé nebo do terapeutických center, kde se jim věnují. Kniha je primárně určena i veřejnosti, aby si lidé dobře uvědomili nebezpečnost drogové závislosti. Tento problém může postihnout prakticky každého z nás. Můžeme si myslet, že jsme vychovali svoje děti a že je s nimi vše v pořádku, ale najednou zjistíme, že si zvolili jinou cestu, kterou považujeme za špatnou a která špatnou opravdu je. Měli bychom být na to připraveni a vědět, jak tomu čelit. Z knihy se také dozvíme, kde najít odborníky, kteří mají v této problematice odbornou zkušenost a můžou nám pomoci," pokračuje Boris Skalka s tím, že i pro něj je kniha zajímavá a poučná.

„S materiálem týkajícím se adiktologie a drogové problematiky jsem se setkal v souvislosti s mou vydavatelskou praxí dosud jenom okrajově, neboť naše vydavatelství je zaměřeno na odbornou lékařskou literaturu. Vydáváme různé lékařské monografie a také časopis Vnitřní lékařství, který je oficiálním časopisem České internistické společnosti," dodal vydavatel Boris Skalka.