V části ulice Milady Horákové, na kterou má propojka navázat, už nyní hlukové limity převyšují dovolenou mez pro noční provoz. Podle Hany Brožkové z oddělení informací krajského úřadu proto dostala budoucí komunikace stavební povolení jen s podmínkou, že se na ní v době od 22 do 6 hodin nebude jezdit. Propojku staví kraj a město a slibují si od ní i tak zlepšení dopravní situace v této části Českých Budějovic.

Většina řidičů v jihočeské metropoli sice vítá, že se staví přes bývalé vojenské cvičiště propojka sídlišť Máj a Vltava, která by měla ulehčit třeba Husově třídě nebo ulicím Oskara Nedbala a Branišovské.

Pro některé obyvatele sídliště Máj, především v okolí severního konce ulice Milady Horákové, kde by se měl zvýšit provoz, je ale nová dopravní zátěž předmětem velkých obav. Protihlukové limity jsou zde třeba překročené v noci už nyní, proto Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích požadovala, aby to zohlednilo stavební povolení na budovanou silnici. Výsledkem je, že noční provoz zatím bude zakázán.

Podle náměstka primátora Františka Konečného ale město a kraj budou chtít například použitím speciálního druhu asfaltu hlukovou zátěž snížit. „Problematiku již společně s krajem řešíme a osobně udělám vše pro to, aby byl provoz povolen i v nočních hodinách,“ dodává František Konečný.

Předpokládá se například měření hluku v rámci zkušebního provozu, až bude propojka dvou největších českobudějovických sídlišť hotova.

Kritici projektu navrhovali v minulosti třeba zahloubení komunikace na sídlišti do země, aby se omezil vliv na zdraví obyvatel Máje, ale stavba byla dlouhodobě připravována jako čistě povrchová silnice.

V rámci sporů o ni ale kritici záměru napadli i stavební povolení, protože se jim podle Marie Paukejové zdálo, že byli neoprávněně opomenuti ve finální části stavebního řízení. Podali dokonce návrh na zahájení přezkumného řízení. Kraj ale jejich návrhu nevyhověl a po zhruba půl roce jim oznámil, že nejsou dány předpoklady pro přezkoumání stavebního povolení. Napadené rozhodnutí bylo podle kraje vydáno v souladu s předpisy. Podle Marie Paukejové ale odpůrci stavby zvažují další možnosti soudní obrany.

Zhruba sedm set metrů má měřit spojnice českobudějovických sídlišť Máj a Vltava. Má vést od června 2018 přes bývalé vojenské cvičiště a má město a kraj stát přes sto milionů korun.