Radnice podle náměstka primátora Petra Holického očekává, že nová silnice zkrátí cestu na sídliště Máj ve směru od Strakonické ulice a uleví Husově třídě nebo ulici Oskara Nedbala.

Kritici plánované spojnice ale varují před tím, že propojka sídlišť přivede mezi paneláky další dopravu, protože v budoucnu se plánuje napojení i na Jihočeské letiště. A protože se jim nezdá, jakým způsobem získala akce stavební povolení, nevylučují, že se obrátí i na soud.

Silnici pomohla nová měření

Dva odlišné pohledy panují ohledně chystané propojky sídlišť Máj a Vltava v Českých Budějovicích. Část řidičské veřejnosti si od akce slibuje kratší cestu na sídliště Máj a radnice očekává, že se sníží provoz v ulici Oskara Nedbala, v Husově třídě nebo na Branišovské ulici. Oponenti nové propojky ale varují před tím, že se zvýší doprava mezi paneláky na okraji sídliště a časem by se zde mohla objevit i těžká nákladní doprava.

DVA ROKY
Jihočeský kraj a město chtějí začít stavět v příštím roce. Podíl Jihočeského kraje činí podle Radka Šímy, tiskového mluvčího krajského úřadu, zhruba 110 milionů korun. „Akce je rozdělena do let 2017 a 2018," dodává Radek Šíma a připojuje, že vykoupené už jsou i všechny potřebné pozemky, které jsou nyní ve vlastnictví města České Budějovice. Jihočeský kraj bude v podstatě hradit hlavně silnici.

Doprovodné stavby chodníky, cyklostezka nebo přeložka trolejového vedení mají být akcí města. Letos na ně chce radnice dát podle náměstka primátora Petra Holického částku 58 milionů korun, z toho asi polovinu na zmíněnou přeložku trolejového vedení. Podle Petra Holického už jsou tyto peníze schválené v rozpočtu na příští rok. Celkem má město na akci dát 72 milionů korun.

Technicky se zdá, že akce je jednoduchou záležitostí, v územním plánu města je zanesena už dlouho. Jenže obavy některých obyvatel sídliště z negativních vlivů dalšího dopravního zatížení trvají také tak dlouho. A několik let se jim dařilo bránit tomu, aby do sídliště nová silnice přivedla další dopravu.

LIMITY
Hlukové limity jsou totiž mezi panelovými domy na okraji sídliště Máj překročeny podle jednoho z dřívějších měření už nyní. „My se nebráníme stavbě, ale jejím nadlimitním dopadům na naše obydlí a životy," říká jeden z oponentů Radek Vinkler. „Jsme rozhořčeni neřešením současných nadlimitních hodnot hluku a karcinogenů a důvodně se obáváme o své zdraví a život kvůli předpokládanému dalšímu výraznému zvýšení těchto již dnes překročených zákonných hygienických limitů," dodává Radek Vinkler. A jako přijatelnější variantu nabízejí oponenti zahloubení silnice na okraji sídliště pod úroveň terénu.

Překročení limitů bylo také důvodem, proč kraj dříve nedostal na silnici stavební povolení. Akce měla jen územní rozhodnutí. Teď ale propojka sídlišť stavební povolení má, protože kraj ve stavebním řízení nyní uspěl.

ZÁKON
S tím, že by akce mohla mít stavební povolení ale nesouhlasí Marie Paukejová, která byla oponentním účastníkem dřívějších řízení. Nezdá se jí například, že k novému stavebnímu řízení nebyli oponenti přizváni a považuje to za porušení zákona a má i další námitky. „Bojím se, aby kraj a město nezačaly stavět načerno, a nenechaly si pak stavbu dodatečně legalizovat," říká Marie Paukejová.

Jakékoliv pochybení ale kraj a město odmítají a zdůrazňují, že stavební povolení je v pořádku a platné. „Hluková a rozptylová studie byly aktualizovány, pro stavbu byla v této souvislosti stanovena taková opatření, aby stavba splnila zákonné limity," říká k udělenému povolení za krajský úřad Radek Šíma. „Nedovedu si to představit, nespravilo by se to jen ostudou. Město ani kraj nemohou nic stavět načerno," zdůrazňuje i náměstek primátora Petr Holický a připojuje, že okruh účastníků správních řízení vymezuje zákon. „Na jejich vyrozumění dbají úřady státní správy. Nedomnívám se, že by v tomto případě bylo něco jinak," říká Petr Holický a dodává, že podle stavebního řádu je ale rozsah účastníků v územním řízení širší nežli rozsah účastníků ve stavebním řízení. Účastník územního řízení se tedy automaticky nestává účastníkem řízení stavebního.

K papírové bitvě o propojku pak náměstek primátora připojuje, že zastupitelé se v drtivé převaze setkávají se zastánci propojky. „A jako radní jsme často veřejností vyzýváni, ať už provedení stavby konečně zajistíme," říká Petr Holický.

Marie Paukejová ale už požádala v rámci zákona o informacích o kopii stavebního povolení a chce se případně kvůli jeho platnosti obrátit i na soud.

Město a kraj ale napevno počítají se začátkem stavebních prací v příštím roce.