„Střídala se tu aktivnější období, kdy svaz pořádal zábavy – Annenskou,  Kateřinskou, Babský ples, mikulášskou nadílku,  zájezdy do divadla, výlety pro děti, lékařské přednášky nebo podobné vzdělávací akce. Byla i období, kdy chyběla tahounka a činnost Svazu žen trochu skomírala," vypráví k historii svazu  Anna Konopová.

V současné době má zvíkovský ženský svaz 10 členek, nejmladším je kolem dvaceti, nejstarším je přes padesát. I když se nescházejí pravidelně, mají dohodnutý kalendář akcí, které každoročně organizují.

Mezi ně už od roku 1998 patří Společenský ples při svíčkách. „Jsme jedinou organizací v obci, která ples pořádá. S tombolou nám pomáhá myslivecké sdružení a také některé ceny upečeme a uvaříme," říká Anna Konopová s tím, že v příštím roce se ples koná v pátek 31. ledna.

Řadu akcí ve Zvíkově organizuje Svaz žen.V únoru pořádají členky Svazu žen dětský karneval. Zasloužily se také o obnovení masopustu v obci. Po dlouhých letech, kdy se nekonal, se masopustní průvod vydal obcí znovu vloni. S touto tradiční venkovskou veselicí pomáhají také muži, a to nejen místní, ale i ze Štěpánovic.

Oblíbenou akcí ve zvíkovském kalendáři je i Cesta za velikonočním zajíčkem, při níž děti hledají poklad. V červnu pak nesmí chybět Pohádkový les. Zhruba dvoukilometrová cesta tradičně začíná u rybníku Stávek, vede lesem, kde je řada stanovišť s pohádkovými postavami, které dětem dávají nejrůznější úkoly. Na konci dostanou všichni sladký balíček a společně se pak sejdou při opékání buřtíků u ohně.

V létě si mohou zvíkovské děti zasportovat při Olympijském dni. Úspěch měly také  Hry bez hranic, při nichž soutěžily domácí s dětmi ze sousedních Zalin.

Zásluhou Svazu žen vznikla v obci i pěkná vánoční tradice. „Den před Štědrým dnem se sejdeme pod vánočním stromem, uvaříme velký hrnec chutného a voňavého punče, pro děti teplý vánoční čaj,  a zazpíváme si společně koledy," připomíná Anna Konopová.

Řadu akcí ve Zvíkově organizuje Svaz žen.S pořádáním akcí ženám často pomáhají odrostlejší děti, muži a také další spolky z obce. „V malé vesnici, jako je Zvíkov, spolu spolky nesoutěží, ale snaží se vzájemně si vypomoci. Cením si toho, že se dokážeme sejít, dohodnout, že v našem kolektivu jsou jak tahouni, ti co přináší nápady, tak i ti, kteří je dokážou realizovat a dotáhnout," říká Anna Konopová.

Plány a přípravy ženy rozmýšlejí v zasedací místnosti obecního úřadu nebo se scházejí v místním pohostinství. Na prosincové výroční setkání, kde hodnotí uplynulý rok a plánují nový, ženy vyrážejí do Lišova.

I do budoucna jsou jejich prioritou  akce pro děti. Do Her bez hranic by Zvíkovské ženy rády zapojily i další vesnice a mají i jiné plány. Jedním z ještě neuskutečněných nápadů je uspořádat večerní  sjezd místního kopce na čemkoli, k tomu je však potřeba vyčkat na vhodné počasí.