Jednou z prvotních ambicí bylo uspořádat velké městské slavnosti, což se v roce 2000 skutečně podařilo. K tomu se následně v průběhu roku přidaly další akce, oficiálně však žádné sdružení ani spolek ještě neexistovaly.

Spolek Rudolfovští ustanovili až půl roku po slavnostech v lednu 2001 a dodnes nese název Společnost přátel Rudolfova (SPR). Finanční prostředky na svou činnost získává ze sponzorských darů místních podnikatelů, od města Rudolfova a z grantů Jihočeského kraje.

Nejdůležitější činností spolku je pořádání Hornických slavností, které se pravidelně konají začátkem června na Farské louce. Jejich hlavní myšlenkou je zdravý patriotismus. Počátečním cílem bylo vytvořit historické slavnosti, a to nejen pro návštěvníky z Rudolfova, ale také z Českých Budějovic a šiřšího okolí. Tím měla vzniknout akce s regionálním přesahem, podobně  jako jsou Selské slavnosti v Holašovicích.

Okolnosti tomuto záměru příliš nepřály, a tak se v současnosti spolek navrátil k původní myšlence městských slavností. Při slavnostním zahájení Hornických slavností udělují zástupci SPR členům spolků a institucí dřevěné sošky Rudolfovského permona, které představují nejvyšší ocenění za organizační a pořadatelskou podporu.

Pro letošek připadají slavnosti na sobotu 7. června. Konají se po patnácté. V současné době již vrcholí přípravy na sobotu. „Chceme se společně vrátit do let minulých, posedět a zaposlouchat se do tónů renesanční hudby, zapojit se do víru tance, ochutnávat tradiční pochoutky a obdivovat práci zručných řemeslníků," pozvala do Rudolfova předsedkyně spolku a hlavní organizátorka slavností Hana Kuboušková.

Mezi další aktivity, na kterých se sdružení podílí, patří například masopustní průvod, ochotnická divadla, Noc 
s Andersenem, jež se počítá 
k mezinárodním akcím. Ve vánočním čase je to jednak lampionový průvod Barbořino světlo spojené s akcí Dopis pro Ježíška, jednak Betlémský příběh hraný místními ochotníky namísto klasického živého betléma. Obě tyto akce se konají od roku 2002.

Akce v Rudolfově.

Sdružení dále organizuje koncerty a jiné akce. Jejich záměrem je prostřednictvím historických výjevů, krátkých divadelních představení, scénářů a libret upozorňovat na slavnou historii Rudolfova. Současně s tím chce spolek návštěvníkům ukázat i to nejlepší, co byl Rudolfov schopen odprezentovat a co jej proslavilo, tedy palírnu slivovice, hornickou naučnou stezku nebo hornické muzeum, které je nyní v rekonstrukci.

Významným počinem spolku bylo uspořádání výstav významným osobnostem Rudolfova – letci Martinu Stáhalíkovi a malíři, básníkovi a fotografovi Josefu Bartuškovi.

„Zajímavostí je, že ze zakládajících členů není v současném působení spolku téměř nikdo. Každý se soustřeďuje na vlastní aktivity, tak jak to život přináší," doplňuje Vratislav Klabouch. Do spolku však přicházejí stále noví členové, s novými nápady, myšlenkami a inovacemi. Ti rovněž reprezentují SPR na setkání hornických měst a obcí Česka a na setkání banských mest a obcí Slovenska.