Spolek Děti Dobré Vody aktuálně připravuje poslední akci letošního roku – Čertovskou jízdu. Uskuteční se 6. prosince od 16.30 hodin před kostelem Panny Marie Bolestné.

Odtud se na cestu setmělými ulicemi Dobré Vody vydá průvod v čele s Luciferem. Král pekel v cíli cesty usedne na luciferský trůn. Tady vybere nejlepší masky. Účastníky čekají zajímavé ceny a také občerstvení.

Každý, kdo přijde v kostýmu čerta nebo čertice, Lucifera či Belzebuba, navíc dostane malou sladkou odměnu.

Vznikl s jediným posláním – především malým dětem zajistit zábavu, která v obci 
u Českých Budějovic předtím podle maminek chyběla. Děti Dobré Vody nyní organizují nejen představení živého betlému, ale v Dobré Vodě obnovili také masopustní tradici a pořádají i čarodějnický rej, pohádkovou cestu, halloweenský průvod nebo čertovský rej.

„Ve spolku je nás asi pětadvacet. I v tomto poměrně hojném počtu je pro nás obrovský zápřah připravit všechny akce. Ale když jsme loni začínali a na halloweenský průvod dorazilo 80 dětí 
a k tomu jejich rodiče, nabudilo nás to do další práce," směje se Kateřina Trávníčková, která je hlavním tahounem sdružení.

Kromě rodiny jí pomáhají hlavně Zdenka Šablatúrová, Václava Jindrová a Eva Bláhová. „Postupně se ale zapojují i další. Teď třeba také místní švadlena Věra Faktorová, která mi pomáhá s výrobou kostýmů," oceňuje Kateřina Trávníčková, jež si váží i podpory obce, která si činnosti Dětí Dobré Vody všimla.

Na snímku zleva Petra Einhoferová, Zdenka Šablatúrová a dcera Veronika, Jakub Huber, Gábina Fishová.Cílem spolku není jen pobavit děti, ale také je trochu poučit. „Máme ambici oživit zašlé tradice a soudržnost obyvatel naší obce. Proto jsme také podle zápisů v dobových kronikách obnovili masopustní průvod. A nyní připravujeme další novou akci – vítání slunovratu. Opět   v duchu dávných tradic," prozrazuje Kateřina Trávníčková.

Děti Dobré Vody aktuálně zaměstnávají přípravy na poslední akci letošního roku, kterou bude Čertovská jízda.

„Ráda bych spolek držela při životě i poté, co mi skončí mateřská a nastoupím do práce. I když to bude velký zápřah, chci to dokázat. Při společných akcích se vždycky hezky pobavíme. A je nám spolu fajn," dodává Kateřina Trávníčková.