Společně s ní si významná jubilea připomněli místní hasiči (125 let), obecná škola (130 let) a kaple Sv. Prokopa (110 let).

Právě u kaple, kde je umístěna pamětní deska se jmény padlých vojáků z I. světové války, Zborovští program zahájili uctěním památky někdejších účastníků bojů. Starosta hasičů a místostarosta Ledenic Michal Vazač připomenul nejen téměř 3 století trvající snahu o získání samostatnosti a vznik republiky, ale i padlé, kteří bojovali jak na straně Rakouska Uherska tak na straně druhé ve francouzských, italských a ruských legiích. "Jeden z nich, Tomáš Klečka, bojoval dokonce ve slavné bitvě u Zborova dne 2. července 1917," zmínil.

První republikou se nechaly inspirovat členky Svazu žen, které připravily s dětmi pásmo tématických písní. Ludvík Petr, člen kapely Budvarka, zahrál na harmoniku a zazpíval píseň U Zborova na vršíčku. Po večeři v podobě rožněného selete přišel čas na vyprávění o historii Zborova doplněné o fotografickou prezentaci. "Čerpal jsem zejména z kronik a dobových fotografií a snažil jsem se srovnat stávající stav s tím minulým," přiblížil Michal Vazač.

Promítání mělo úspěch zejména u rodáků, kteří tam měli skvělou příležitost zavzpomínat. Hosté prezentace také kvitovali, že mohli nahlédnout do všech možných archiválií a kronik. Vedle té obecní nechyběla ani kronika školní, hasičská, kroniky brigád socialistické práce, SSM či volejbalového turnaje u příležitosti osvobození Rudou armádou.

Všichni se během večera zapsali na pamětní arch, který byl poté zasunut ještě s drobnými mincemi do připraveného tubusu. Ten Zborovští jako vzkaz pro budoucí generace umístí ke kořenům čerstvě vysazené Lípy svobody.