V praxi se ale příliš nezmění. Úzkou spolupráci města s policií, jejíž nedílnou součástí jsou pravidelné koordinační schůzky, se podařilo nastartovat již před dvěma a půl lety. Její zakotvení ve smlouvě nyní vyžaduje zákon.

O tom, že nemusí jít o zbytečný papír, hovoří zkušenosti Českobudějovických. „Navázali jsme poměrně dobrou spolupráci a nese výsledky. Počet trestných činů spáchaných na území města klesá, zvyšuje se naopak objasněnost, což nás pochopitelně těší,“ konstatuje primátor.

„Smlouva fakticky stvrzuje to, co už jsme tady nastartovali,“ podotýká Ladislav Škvařil. Jako přínos hodnotí především možnost koordinace policie s městem a městskou policií jak v oblasti represe, tak už ve fázi prevence. „Městská policie je složka, která čítá velké množství dobře připravených lidí, spolupráce s nimi se vyplácí,“ oceňuje.

Čerstvá smlouva přinese oběma stranám i nové výhody. „Napřílad jsme se dohodli, že budeme s policií konzultovat vydávání některých obecně závazných vyhlášek,“ naznačuje Thoma. Policie zase může spoléhat na finanční podporu některých, zejména preventivních aktivit z městské pokladny.

Smluva zakotvuje i obvyklé koordinační schůzky. „Vedou k rozdělení sil a prostředků městské a státní policie na celém území města tak, aby se vzájemně nekopírovaly či nepřekrývaly. V případě potřeby tak například strážníci plní dílčí úkoly a usnadňují samotnou práci policii.Vše záleží také na tom, jaké možnosti ta která složka v konkrétním případě má,“ vysvětluje úspěšnou filozofii Thoma. „V případě plánovaných opatřená jsou úkoly předem rozdělené, pokud pracujeme na neočekávané události, práci koordinují operační střediska,“ podotkl k praktické stránce Škvařil.