Už několik měsíců se táhne jednání mezi agenturou Art 4Promotion a českobudějovickou radnicí. V končící zimě se totiž nekonal kvůli hygienické situaci čtvrtý ročník Českobudějovického adventu. Oblíbená akce s předvánočním tržištěm je atrakcí nejen pro obyvatele Českých Budějovic. Obvykle se přijíždějí pobavit také lidé z různých koutů jižních Čech.

Pořádající agentura nyní žádá město, aby mohla uspořádat náhradní ročník. Koncept byl totiž podle Rudolfa Stříteckého, jednatele Art4promotion, nastaven na pět let. Na pět let je také uzavřena koncesní smlouva. „Na tento počet ročníků byl vytvořen projekt, nastaveny investice a celá ekonomika nabídky. Při snížení počtu pořadatelských ročníků z pěti na čtyři by došlo ke znemožnění návratnosti investic do podoby Českobudějovického adventu. Ve skutečnosti jsme navíc do současné podoby akce učinili vyšší investice, než byly předloženy v nabídkovém konceptu,“ uvedl Rudolf Střítecký.

Hodně Dobrý Club Café v Ševětíně nabízí stylovou výzdobu i zážitek z prohlídky strojů při motorkářských jízdách.
Kavárna v Ševětíně nabízí k občerstvení i přehlídku nejslavnějších čtyřtaktů

„První tři ročníky byly zatím finančně ztrátové. Návratnost se měla projevit v posledních dvou ročnících. Ale investice bylo nutno udělat hned na začátku,“ vysvětluje Rudolf Střítecký, proč agentura žádá o dodatek a „prodloužení“ koncesní smlouvy.

To je ale podle náměstka primátora Juraje Thomy problém. Pokud byla koncesní smlouva jednou uzavřena na pět let, nelze ji prodlužovat, bez dalšího výběrového řízení, tak se vyjádřil právník radnice. Tento týden proto rada města rozhodla o žádosti agentury negativně. „Ve schválené odpovědi rada města konstatuje, že dodatek ke koncesní smlouvě z důvodů plynoucích ze zákona o zadávání veřejných zakázek uzavřít nelze,“ říká Juraj Thoma.

Náměstek primátora dodává, že už vloni poslala radnice dopis, ve kterém nabídla agentuře případnou úhradu prokazatelných nákladů. „Připomínám, že na dopis z 9. listopadu 2020 agentura Art4Prom nereagovala,“ doplňuje Juraj Thoma.

Václav Prospal
Dojem slušný, výsledek na nic, hodnotí prohru v Liberci trenér Václav Prospal

Podle Lenky Střítecké z agentury ale mají pořadatelé Českobudějovického adventu na náhradní ročník právo, minimálně morální. „Nic po městu nechceme, pouze nahradit ročník, který jsme museli zrušit na základě vyšší moci a toho, že jsme se chtěli chovat zodpovědně,“ zdůrazňuje Lenka Střítecká s tím, že by očekávala na straně města větší vstřícnost.

„Přístup města naprosto nechápeme. Pandemie náš obor drtí a sráží nás na kolena. Očekávali bychom od města, kterému 23 let přinášíme kulturní akce a mnohokrát jsme mu pomohli, že v této situaci, a na základě našeho odůvodnění, nám bude chtít ročník nahradit a pomoct nejen nám, ale i dalším subjektům z našeho oboru,“ dodala Lenka Střítecká.

Juraj Thoma ale upozornil, že rada města nyní jen projednala žádost agentury o uzavření dodatku ke koncesní smlouvě o pořadatelství adventních trhů. „O ničem jiném rada města nejednala,“ zdůraznil Juraj Thoma. Agentura chce nyní počkat na písemné zdůvodnění rozhodnutí rady města.