Firma, která se do roku 2012 podílela na správě parkovacího systému, neuznala předčasnou výpověď, již dostala před čtyřmi lety 
a obrátila se na soud. Ten zatím nevyřkl definitivní slovo. Podle zastupitele Tomáše Bouzka se ale nyní pomyslná miska vah naklonila ve prospěch města, protože odvolací soud uznal argumentaci radnice.

Podle Tomáše Bouzka to znamená, že by politici neměli být nečinní a měli by rušit nevýhodné smlouvy, které poškozují města a obce. Právě Tomáš Bouzek totiž ještě jako člen rady města předčasné zrušení smlouvy na správu parkovacího systému inicioval.

Parkování dostal následně na starosti Dopravní podnik města České Budějovice. 
A příjmy města se značně zvýšily. Například v roce 2011 byla vybraná částka za parkování ve městě včetně třeba prodaných karet pro rezidenty 23,2 milionu korun a čistý příjem města činil 9,3 milionu korun. V roce 2015 se celkem vybralo na parkovném 24,3 milionu korun a městu zůstalo zhruba 15,8 milionu korun.

Podle náměstka primátora Petra Podholy je třeba vyčkat na definitivní výsledek soudního jednání, pokud se týká samotné výpovědi. Výběr parkovného přes městskou společnost ale vítá. 

Příjmy se zvýšilyZhruba o dvě třetiny se zvětšily příjmy města České Budějovice 
z parkování po výpovědi firmě VINCI Park CZ.

Parkování vynáší Budějovicím víc

Od roku 2005 do roku 2015 se měla na správě parkovacího systému v Českých Budějovicích podílet pražská společnost VINCI Park CZ.
Po změnách ve vedení města se ale radnice rozhodla, že smlouvu na správu parkovacího systému předčasně vypoví a od roku 2012 svěřila správu systému a hlavně výběr peněz Dopravnímu podniku města České Budějovice. Příjmy města se obratem zvedly přibližně o dvě třetiny.

„Smlouvu s VINCI Parkem jsem od počátku považoval za neblahé dědictví minulých vedení města," říká zastupitel Tomáš Bouzek, který předčasnou výpověď firmě VINCI Park CZ inicioval. „Pokud musí město vybírat parkovné, měly by vybrané peníze zůstat z významné části právě jemu. Místo toho odcházely jako příjem soukromé společnosti sídlící v Praze," dodává k problému parkovného Tomáš Bouzek.

Výpověď město opřelo 
o skutečnost, že nebylo denně odváděno parkovné, jak stanovovala smlouva.

Jenže předčasná výpověď smlouvy nezůstala bez následků. Pražská firma, která se cítí poškozená, se obrátila na soud a spor dosud trvá. Pokud by město prohrálo, mohl by se ušlý zisk, který by radnice musela uhradit, počítat možná i na více než tři desítky milionů korun.
Podle náměstka primátora Petra Podholy je třeba vyčkat na definitivní rozhodnutí soudu. Ale výběr parkovného přes dopravní podnik považuje za správné řešení a také efektivní.

Zastánci smlouvy z roku 2005 totiž argumentovali mimo jiné tím, že samo město spravuje systém neefektivně.

close Parkování vynáší Budějovicím víc zoom_in