Hádky začaly kvůli spojovací komunikaci mezi Jírovcovou ulicí a novým bytovým komplexem. Ten byl před časem vybudován nedaleko Pražské třídy. Aby obyvatelé nových bytů získali přístup do svých domovů, postavil investor novou silnici, jenže ta vede těsně kolem dřívější zástavby. A odsud se ozvaly nesouhlasné reakce. Rada města kvůli tomu řešila i petice. Nyní se řešení konečně přiblížilo.


Rada města schválila návrh zadání nové veřejné soutěže. Má najít vhodného investora pro část bývalých kasáren mezi Jírovcovou a Pražskou ulicí, vedle areálu hasičského záchranného sboru. „Mohlo by zde vzniknout zajímavé čtvrťové centrum,“ uvedl včera primátor Juraj Thoma. „Podmínkou kterou bude muset investor respektovat, je komunikační napojení. Prodloužení ulice U Trojice od křižovatky s Pražskou třídou. Nová komunikace bude ústit do křižovatky ulic Jírovcova a Nádražní,“ zdůraznil Thoma. Investorský záměr bude muset také být v souladu s územním plánem. „Musí respektovat například hmotovou skladbu, podpůrným vodítkem bude regulační plán. Velmi se tím změní podoba této části města,“ doplnil primátor. Na investora čeká i vypořádání se s krajem, který v areálu vlastní několik nemovitostí a stavba nesmí zhoršit bytovou pohodu okolní bytové zástavby. Potřebný počet parkovacích míst musí být zajištěn na vlastním pozemku s případnou nabídkou parkovacích míst pro veřejnost.


Město chce vyhlásit soutěž ještě v létě, do listopadu chce znát konkrétní nabídky a do konce ledna má v plánu rozhodnout o vítězném záměru.