Nejvíc jí bylo opět v okrese Grieskirchen – 1135, tedy tři denně. V celých Horních Rakousích skončilo pod koly motorových vozidel denně průměrně 21 kusů srnčí. Kdo takovou kolizi okamžitě nenahlásí policii, vystavuje se nebezpečí pokuty až 2180 eur, připomíná v deníku OÖN právnička automotoklubu Silvia Winklhamerová. Zemský předseda myslivců Brandmayr doplňuje, že jejich svaz jistě netrvá na oznamování každé srážky, ale je přísný k těm, kteří zvěř z nmísta odnesou. „To je pytláctví,“ říká. Technici připomínají, že při srážce s 25kilogramovým srncem v rychlosti 50 km/h působí na vozidlo síla 500 kg, při stokilometrové rychlosti dvě tuny!

Sběr zajíců povolí

Vozovky ve městě Steyru jsou podle OÖN „bitevními poli“ pro zajíce. „Nyní má uzavřená dohoda umožnit, aby úklidové služby komunikací opět mohly přejeté ušáky ukládat do plastikových pytlů k likvidaci, což bylo dosud vyhrazeno jen myslivcům,“ oznamuje list.

Praxe tak dříve vypadala, ale pak příslušný vedoucí údržby vozovek připomněl, že tak lze podle zákona o myslivosti sice nakládat například s přejetými kočkami, ale padlou zvěř musí přebírat myslivec. „Myslivcům ovšem služba silničářů vůbec nebyla proti mysli, měli z takové pomoci radost,“ píší OÖN. „Je skutečně neúnosné, abychom průběžně museli křižovat město a hledat přejeté zajíce,“ poznamenává šéf myslivců Franz Hiesmayr.Výbor pro životní prostředí v radě města inicioval jednání mezi myslivci a silničáři a věří, že se ku prospěchu pořádku ve městě oficiálně domluví. Okresní tajemník svazu Rudolf Kern nevidí žádnou překážku uzavření příslušné písemné dohody. Za žádoucí má jen, aby silniční údržba počet nalezených zajíců zaznamenávala kvůli statistikám.

Země cyklistů

V Horních Rakousích jezdí do zaměstnání na kolech 34 200 lidí, o zhruba 10 700 víc než v roce 2001. Za překážku dalšího rozvoje označil rakouský dopravní klub chybějící dobře přístupná místa k uložení kol v sídlištních domech a nedostatek cyklistických stezek podél silnic mimo obce.

Bohatí Vídeňáci

Vídeňáci mají kupní sílu průměrně 17 200 eur. V Dolních Rakousích je to 16 600 eur, v Salcburku a Vorarlbergu 16 100 eur, v Horních Rakousích 16 000. Celorakouský průměr je 16 200 eur. Meziročně kupní síla vzrostla ve všech spolkových zemích. Pětileté srovnání 2004 – 2009 ukazuje, že se rozdíly mezi nimi zmenšují.