V souladu s usnesením vlády ČR a pokynem hejtmanky Jihočeského kraje postavil Hasičský záchranný sbor ve spolupráci s městem České Budějovice v areálu letního kina Háječek zázemí pro přesun denního centra a noclehárny pro osoby bez domova, které spravuje Městská charita České Budějovice. Důvodem je eventuální oddělení od provozu azylového domu v Riegrově ulici a zamezení případnému šíření epidemie v této komunitě. Celkem byly v letním kině postaveny tři stany s kapacitou 20 – 30 lidí.

„Areál letního kina Háječek byl vybrán z několika důvodů. Jedná se o majetek města, je zde možnost napojení na elektrickou energii a vodu, areál je oplocený a po dovybavení mobilními kontejnery se sociálním zařízením, lehátky, nejnutnějším nábytkem a zajištěním dovozu stravy a odvozu odpadu je způsobilý pro daný účel. Dohled po dobu 24 hodin bude zajišťovat městská policie a zaměstnanci Městské charity ČB. Provoz pro zdravé osoby bez domova by zde měl být zahájen v úterý 14. dubna,“ přibližuje primátor Jiří Svoboda.

Ilustrační foto
Nezaměstnanost na Budějovicku zatím koronavir ovlivnil jen málo

Podle náměstka primátora Viktora Vojtka je zázemí určeno například pro případ nutné karantény. Stany mají být k dispozici zájemcům dle potřeby. "Předpokládám že maximálně do konce května," zmínil Viktor Vojtko.

Nemocné osoby pozitivně testované na koronavirus zde nebudou umisťovány. Vážné případy musí být v péči lékařů zdravotnických zařízení.

"Kapacita azylového domu v Riegrově ulici prozatím dostačuje, ale nyní se tam vyskytuje až 70 osob denně a při onemocnění byť jednoho klienta, dojde k ohrožení všech těch, co se tam míjejí a v tom měřítku již nebudeme schopni bezpečně zajistit provoz ani pro klienty ani pro zaměstnance, proto se v krizovém plánu noclehárna s denním centrem oddělí od azylového domu," uvedla ke zprovoznění zázemí v Háječku Václava Businská, zástupkyně ředitele Městské charity České Budějovice. Připojila, že všem zájemcům se bude při vstupu měřit tělesná teplota, při vykazování příznaků nemoci COVID-19 bude zájemce odkázán na svého obvodního lékaře nebo pokud ho nemá - bude informována Krajská hygienická stanice a požádáno o testování. Všichni zájemci o pobyt také budou muset dbát nařízených hygienických a dalších pravidel.