Místní se sešli, aby si poprvé prohlédli pískovcovou sochu, kterou pro ně vytesal Robert Alger při sochařském sympoziu v nedalekém penzionu Kamínek. „Sešlo se tam pět sochařů a starostové okolních vesnic. Debatovalo se o tom, kdo si vybere jakého sochaře a jaké téma. Protože jsme měli výročí 70 let dosídlení, chtěli jsme tak připomenout válku i odsun Němců z naší vsi i další vývoj Kamenné, ale nechtěli jsme nic kontroverzního," vypráví starosta Jaroslav Bašta, který byl u zrodu prvních myšlenek.

Těch se ujal tvůrce sochy Robert Alger, původem Čech, který vyrůstal a žil v USA. Sám má ve svém rodokmenu vysídlenou sudetskou Němku, proto mu téma bylo víc než blízké.

Socha má název Pohled. Autor připomněl, že tématem vysídlení se zabývá dlouhodobě. „Pro mě je přátelství Česka a Německa důležité. Socha pro Kamennou ztvárňuje jak vysídlení, tak také následné osídlení. Před druhou světovou válkou byla tato vesnice převážně německá a nyní je to česká obec.
Socha znázorňuje dívku, která si podpírá obličej rukama, každá ruka znázorňuje část historie. Tvář má jedno oko otevřené a druhé je zavřené. Napravo spící minulost, která se odehrála a která je nyní za námi, pravým okem se dívá směrem k hřišti, na děti. A ty jsou naše budoucnost," popsal Robert Alger.
„Ke smíření dojdeme jenom tím, když budeme hledět do budoucnosti vědomi si chyb z minulosti, které nechceme opakovat, a kterou necháme už spát," vysvětlil autor místním, jak o soše pro ně uvažoval.