Zástupci Jihočeského kraje, zpracovatelé podkladů i samotného nedávno dokončeného posudku tu podrobně vysvětlovali, že i v případě, že by se počítalo s nadhodnocenými odhady provozu, nová silnice sloužící jako dálniční přivaděč z Trhosvinenska nebude pro své okolí nadměrnou zátěží. „Podle našich zjištění nebude mít výrazně negativní dopad na životní prostředí. Pro další fáze příprav i na základě relevantních připomínek navrhujeme několik opatření na zmírnění rizik," zdůraznil Václav Obluk, zpracovatel posudku vlivu na životní prostředí.

Silnice by se musela například vyrovnat s přechodem nivy Malše tak, aby se výrazně nezhoršilo riziko povodní, zohlednit existenci náhradního zdroje vody pro většinu kraje ve Vidově či migrační potřeby živočichů.

Obyvatelé a starostové obcí, které by komunikace míjela, ale trvají na tom, že stavba, jež by podle prvních odhadů mohla stát 500 milionů korun, je naprosto zbytečná. „Nechápeme, kdo by tudy jezdil," kroutí hlavou, stejně jako kolegové, starosta Nové Vsi Marek Prokeš.

Trasa komunikaceSilnice má vést z dálničního sjezdu Roudné kolem Vidova, Plavu, Heřmaně, Borovnice a za Novou Vsí se napojit na tah do Trhových Svinů.

Tangenta je zbytečná, zní z obcí

Strašák jménem Jižní tangenta trápí řadu obyvatel obcí, kolem kterých by měla v budoucnu vést zbrusu nová silnice. O stísněných pocitech mluvili ti, kdo si v úterý přišli poslechnout komentáře k čerstvě vypracovanému posudku vlivu na životní prostředí.

„Čeho si máme vážit, když ne kusu ještě nezničené přírody?" ptal se František Kossúth z Heřmaně, jehož dům silnice těsně mine. „Není tu žádný prostor, jak situaci řešit ke spokojenosti všech stran," soudí další z místních Pavel Irra.

„Mluvili jsme každý o něčem jiném. Krajský úřad a posuzovatelé o vlivu invariantní trasy na životní prostředí. Obcím ale vadí, že trasa nemá jiné varianty, v té navržené pro ně silnice nemá význam a vůbec nezohledňuje jejich rozvoj, zájmy a potřeby. Je otázka, zda je opravdu nutná pro dopravu na Trhové Sviny. Pro naše obce je ta komunikace úplně zbytečná," kroutil hlavou po jednání starosta Vidova Tomáš Šedivý.

„Z pohledu Nové Vsi nechci upřednostňovat ani tangentu, ani možnost, že by auta jezdila po dosavadní trase. Jde mi ale o logičnost celého řešení," doplňuje novoveský starosta Marek Prokeš. „Záměr, o němž se teď jedná, nic nevyřeší, lidé v tomto směru jezdí převážně za prací do Budějovic, a pro ty je tangenta k ničemu," je přesvědčen.

Starostové se také zlobí, že s nimi nikdo neprojednával samotný záměr stavby a postup považují za neférový. „Pochybují, že kraji opravdu záleží i na tom, jak se žije lidem v malých obcích, když se nás ani u tak důležitého záměru nezeptá na názor," nechala se slyšet starostka Plavu Oldřiška Ribolová.

Potřebnost záměru ale v této fázi příprav již není na pořadu dne. Problémem je, že zpracovatelé aktuálních záměrů do značné míry převzali letité plány, které vznikaly ještě v dobách, kdy dnes samostatné protestující obce spadaly pod správu jiných úřadů a neměly tak mnoho možností proti zamýšleným dopravním stavbám protestovat. Nyní se však starostové zlobí, že tak zásadní záměr se bere jako hotová věc, nikdo s nimi o smyslu a možnostech vedení trasy již nejednal a jen se sliby spolupráce na dílčích řešeních Jižní tangenty se nechtějí smířit.