Dětské hřiště, minigolf, jezírko, vyhlídka, slunečná pláň, sáňkařské dráhy, kvetoucí louka či bike park. To všechno plánuje vybudovat těžební společnost Kámen a písek v rámci rekultivace starého kamenolomu u Ševětína, který se nachází půl kilometru od stávajícího dobývacího prostoru. Na území o rozloze 11 hektarů má vzniknout volnočasový areál Nová kopanina, který bude sloužit obyvatelům Ševětína k sportovním i rekreačním aktivitám. Studii o rekultivaci vypracovala ve spolupráci s městysem Ševětín a společností Kámen a písek zahradní a krajinářská architektka Miroslava Cimbůrková.

Jak by mohlo vypadat území u Ševětína, kde se nyní nachází starý kamenolom, ukazuje vizualizace.Jak by mohlo vypadat území u Ševětína, kde se nyní nachází starý kamenolom, ukazuje vizualizace.Zdroj: Vizualizaci poskytla společnost Kámen a písek

„Cílem návrhu je proměnit lom na přírodní prostor plynule navazující na okolní krajinu, minimalizovat nepříjemné důsledky těžby a naopak zachovat to dobré, co těžba krajině přinesla. Rekultivované území chceme začlenit zpátky do krajiny, do života obyvatel jako harmonický prostor využitelný k volnočasovým aktivitám, aktivní i pasivní rekreaci, ke sportu. Kamenolom není kus země vytržené z kontextu okolí, proto je nutné navázat na okolní krajinu a její dosavadní vývoj. Pak bude fungovat tak, jak by bylo žádoucí.“ říká autorka studie Miroslava Cimbůrková.

Městys Ševětín. Kostel sv. Mikuláše, v popředí upomínka na básníka Šimona Lomnického.
Ševětínské čeká letos referendum kvůli kamenolomu, rozpočet sestavili opatrně

Plány na proměnu lokality vítá i starostka Ševětína Romana Hajská. „Prvotní návrh rekultivace starého lomu jsme konzultovali a připomínkovali v úzké spolupráci s těžební společností a mohu potvrdit, že splňuje naše základní požadavky. Našim cílem je přivést do této znovuzrozené oblasti občany a poskytnout jim zde volnočasové vyžití. Nyní v rámci ankety seznamujeme občany s vizualizací, ze které je zřejmé, že by mohla v této oblasti vzniknout turisticky atraktivní nabídka pro širší veřejnost. Ať už zvolíme jakékoliv řešení, moc se těším na to, až se z místa, kde se desítky let těžilo a drtilo kamenivo, stane oáza plná zeleně a radosti návštěvníků, která bude přirozeně navazovat na chatovou oblast kolem Dubenského rybníka,“ říká starostka městysu Romana Hajská.

Pro dlouhodobé zásobování kvalitním drceným kamenivem jsou pro Jihočeský kraj klíčová ložiska Ševětín.
Do deseti let dojdou zásoby kamene v kraji, lom v Ševětíně je klíčový

Areál Nová kopanina může dle návrhu disponovat rozmanitým vybavením pro volnočasové, rekreační i sportovní aktivity návštěvníků, včetně nejnutnějšího zázemí. Na jejich výstavbu by měly být využity materiály a konstrukce získané recyklací pozůstatků po těžbě a zpracování kamene. Studie rozpracovává některé náměty do detailů. Například dětské hřiště by mělo být v industriálním stylu a jeho součástí bude lezecká stěna ze stávající opěrné zdi. Přírodní minigolf se v návrhu skládá z drah, v nichž budou překážky reprezentovat balvany, kmeny a další přírodní prvky. Bike park je koncipován jako tzv. pumptrack, uměle vytvořený okruh s vlnami a klopenými zatáčkami, který využijí jak děti s rodiči, tak i dospívající mládež. A konečně vyhlídka nabídne jedinečný pohled na městys Ševětín, vodní plochu i Dubenský rybník. Tento nově vytvořený prostor může být např. i zdrojem dalších pracovních míst v sektoru služeb, které v Ševětíně v současné době chybí.

Provozovatel lomu v současné době připravuje rozšíření těžby a nové umístění některých technologií. Záměr rozšíření lomu ale provází i kritické hlasy, které nesouhlasí se zahájením těžby na nových plochách směrem k obci Kolný i se zamýšlenými přesuny technologií.

Podle Petra Duška, tiskového mluvčího společnosti Kámen a písek, se ale nový lom má nacházet dál od centra Ševětína. Rekultivace starého kamenolomu by se mohla realizovat v horizontu 10-15 let, je však podmíněna možností přesunu technologické linky. „Rekultivační plán v této nadstandardní podobě vznikl na základě dlouhodobých jednání s městysem Ševětín a jeho brzká realizace je podmíněna možností přesunu technologické linky do míst za bývalé JZD a další těžby do nového těžebního prostoru, lokality Kolný. Pokud vše půjde dobře, bude možné zahájit tuto rekultivaci starého lomu již v horizontu 10-15 let. Nový lom se nachází dále od centra Ševětína a díky modernizaci technologické linky bude mít zásadně menší dopad na život v městysu než ten stávající, “ říká Petr Dušek, tiskový mluvčí společnosti Kámen a písek.