Dětské hřiště, minigolf, jezírko, vyhlídka, slunečná pláň, sáňkařské dráhy, kvetoucí louka či bike park. To všechno plánuje vybudovat těžební společnost Kámen a písek v rámci rekultivace starého kamenolomu u Ševětína, který se nachází půl kilometru od stávajícího dobývacího prostoru. Na území o rozloze 11 hektarů má vzniknout volnočasový areál Nová kopanina, který bude sloužit obyvatelům Ševětína k sportovním i rekreačním aktivitám. Studii o rekultivaci vypracovala ve spolupráci s městysem Ševětín a společností Kámen a písek zahradní a krajinářská architektka Miroslava Cimbůrková.

Jak by mohlo vypadat území u Ševětína, kde se nyní nachází starý kamenolom, ukazuje vizualizace.Jak by mohlo vypadat území u Ševětína, kde se nyní nachází starý kamenolom, ukazuje vizualizace.Zdroj: Vizualizaci poskytla společnost Kámen a písek

„Cílem návrhu je proměnit lom na přírodní prostor plynule navazující na okolní krajinu, minimalizovat nepříjemné důsledky těžby a naopak zachovat to dobré, co těžba krajině přinesla. Rekultivované území chceme začlenit zpátky do krajiny, do života obyvatel jako harmonický prostor využitelný k volnočasovým aktivitám, aktivní i pasivní rekreaci, ke sportu. Kamenolom není kus země vytržené z kontextu okolí, proto je nutné navázat na okolní krajinu a její dosavadní vývoj. Pak bude fungovat tak, jak by bylo žádoucí.“ říká autorka studie Miroslava Cimbůrková.

Plány na proměnu lokality vítá i starostka Ševětína Romana Hajská. „Prvotní návrh rekultivace starého lomu jsme konzultovali a připomínkovali v úzké spolupráci s těžební společností a mohu potvrdit, že splňuje naše základní požadavky. Našim cílem je přivést do této znovuzrozené oblasti občany a poskytnout jim zde volnočasové vyžití. Nyní v rámci ankety seznamujeme občany s vizualizací, ze které je zřejmé, že by mohla v této oblasti vzniknout turisticky atraktivní nabídka pro širší veřejnost. Ať už zvolíme jakékoliv řešení, moc se těším na to, až se z místa, kde se desítky let těžilo a drtilo kamenivo, stane oáza plná zeleně a radosti návštěvníků, která bude přirozeně navazovat na chatovou oblast kolem Dubenského rybníka,“ říká starostka městysu Romana Hajská.

Areál Nová kopanina může dle návrhu disponovat rozmanitým vybavením pro volnočasové, rekreační i sportovní aktivity návštěvníků, včetně nejnutnějšího zázemí. Na jejich výstavbu by měly být využity materiály a konstrukce získané recyklací pozůstatků po těžbě a zpracování kamene. Studie rozpracovává některé náměty do detailů. Například dětské hřiště by mělo být v industriálním stylu a jeho součástí bude lezecká stěna ze stávající opěrné zdi. Přírodní minigolf se v návrhu skládá z drah, v nichž budou překážky reprezentovat balvany, kmeny a další přírodní prvky. Bike park je koncipován jako tzv. pumptrack, uměle vytvořený okruh s vlnami a klopenými zatáčkami, který využijí jak děti s rodiči, tak i dospívající mládež. A konečně vyhlídka nabídne jedinečný pohled na městys Ševětín, vodní plochu i Dubenský rybník. Tento nově vytvořený prostor může být např. i zdrojem dalších pracovních míst v sektoru služeb, které v Ševětíně v současné době chybí.

Provozovatel lomu v současné době připravuje rozšíření těžby a nové umístění některých technologií. Záměr rozšíření lomu ale provází i kritické hlasy, které nesouhlasí se zahájením těžby na nových plochách směrem k obci Kolný i se zamýšlenými přesuny technologií.

Podle Petra Duška, tiskového mluvčího společnosti Kámen a písek, se ale nový lom má nacházet dál od centra Ševětína. Rekultivace starého kamenolomu by se mohla realizovat v horizontu 10-15 let, je však podmíněna možností přesunu technologické linky. „Rekultivační plán v této nadstandardní podobě vznikl na základě dlouhodobých jednání s městysem Ševětín a jeho brzká realizace je podmíněna možností přesunu technologické linky do míst za bývalé JZD a další těžby do nového těžebního prostoru, lokality Kolný. Pokud vše půjde dobře, bude možné zahájit tuto rekultivaci starého lomu již v horizontu 10-15 let. Nový lom se nachází dále od centra Ševětína a díky modernizaci technologické linky bude mít zásadně menší dopad na život v městysu než ten stávající, “ říká Petr Dušek, tiskový mluvčí společnosti Kámen a písek.