V celém Rakousku je asi 600 000 analfabetů. Ke čtvrtečnímu mezinárodnímu Dnu gramotnosti to napsaly linecké listy Volksblatt a OÖN.

Na linecké Volkshochschule nabízejí už čtrnáct let dodatečné kursy základního vzdělání. V prvních letech do nich docházelo kolem pěti osob na běh, nyní je jich na 150. Jen za první pololetí 2011 se do nich hlásí 700 zájemců. Kursy učí čtení, psaní, počítání a práci s počítačem až do úrovně ukončení základní školy. Jsou poskytovány zdarma. Linecká škola provozuje s dalšími institucemi také „Alfatelefon“. Na čísle 0810 / 20 08 10 poskytují informace lidem z celého Rakouska, kteří mají tento problém. V roce 2008 jim volalo 500 osob, loni tisíc a letos do pololetí už 700. (www.alphabetisierung.at)

Stavějí domy Romům

Už skoro dvacet let jezdí Dieter Pichler z hornorakouského Steyru do Rumunska pomáhat chudým. „Je mi zkrátka líto jejich dětí,“ říká v deníku OÖN.
Toho času staví se svými angažovanými pomocníky první dřevěný dům v obci Luncani poblíž Kluže. Má jich tu vyrůst padesát; ty další mají stavět sami Romové, jen díly budou předmontovávány dál v Rakousku. V této oblasti žijí Romové na skládkách odpadu a v předělaných stájích, líčí list. „Kdo dům dostane, to záleží především na uchazečích samotných,“ píší OÖN. „Musejí splňovat určitá kritéria. Jedním je, že budou posílat děti do školy. Jen ten z potřebných, kdo prostřednictvím bodového systému prokáže dobrou vůli, snahu a chuť se učit, získá po třech letech vlastnické právo k domu.“ (www.altesachen-freudemachen.at)

Holubi jsou škodná

Soud v Kaselu rozhodl, že masově rozšířené holuby je třeba považovat za škodnou, která má být potírána. Žaloval sokolník, který chtěl dosáhnout toho, aby směl na objednávku firem nebo obcí holuby chytat, usmrcovat a zkrmovat ve své stanici dravých ptáků. „Slaví úspěch, ale jen dílčí, protože soudci uložili místně příslušnému veterinárnímu úřadu jeho žádost znovu přezkoumat a stanovit, odkdy jde o škodlivé přemnožení, které je třeba regulovat“, napsaly OÖN.