Ten bude měřit 2615 metrů a povede od Výtopny Vráto do lokality Světlíky, kde vznikne na 145 tisících m2 rozsáhlý areál Technologického parku firmy VGP.

Motoristy tak až do února 2021 čeká částečná uzavírka Okružní v jednom jízdním pruhu mezi Rudolfovskou a Trocnovskou. Dopravu zde budou řídit semafory. Ve směru Rudolfovská – Okružní se bude jezdit kyvadlově, v opačném směru bude průjezd stavbou zakázán s výjimkou autobusů MHD. Hlavní objízdná trasa povede po ulici Generála Píky na zanádražní komunikaci a Rudolfovskou, lokální po místních komunikacích.

„Okružní ulice, v níž se koncentruje především průmyslová výroba, patří i se svým okolím mezi rozvojové lokality města. Jakékoli omezení dopravy v tomto území je vždy nepříjemné, a proto u podobných staveb vyžadujeme co nejrychlejší průběh prací. Plány teplárny, která sem přivede distribuční síť, město samozřejmě podporuje,“ říká Viktor Lavička, náměstek primátora Českých Budějovic. Právě město je jediným majitelem teplárny.

Zcela nová větev horkovodu bude dokončena v létě 2021 a novým zákazníkům by měla dodávat až 53 857 GJ tepla ročně. Povede od budované předávací stanice v areálu Výtopny Vráto podél Okružní ulice přímo do VGP parku. Ten přiléhá k velké kruhové křižovatce na přivaděči z D3 od Lišova a vznikne v místě bývalého statku Světlíky.

„Jde o významnou rozvojovou investici, která centrální teplo přivede do okrajové, intenzivně se rozvíjející části krajské metropole. Stavební práce jsou připraveny tak, aby co nejméně narušily dopravu v místě. I tak ale předem děkujeme řidičům za trpělivost a ohleduplnost při průjezdu staveništěm,“ uvedl Tomáš Kollarczyk, místopředseda představenstva teplárny.

S dalším postupem výstavby horkovodu se přibližně od února 2021 dopravní omezení dotknou úseku od Trocnovské ulice ke kruhové křižovatce Okružní. Doprava zde bude opět kyvadlová, řízena semafory. Vjezdy do přilehlých průmyslových areálů budou zachovány. Práce zde skončí v létě příštího roku.