„Nový územní plán je nutností. Bude zahrnovat celé správní území města včetně okolních obcí, kde se staví v intravilánech ze šedesátých let. Tam nemohou udělat ani plot, když je mimo zastavitelné území,“ pronesl vedoucí odboru výstavby Luďek Klein na pondělní schůzi zastupitelstva.


Podle něj ale zatím nelze určit přesnější datum, kdy se bude plán projednávat. „Zájemci, kteří budou chtít své pozemky zanést jako stavební, budou včas informováni. Bude to vyvěšeno, občané budou vyzvání vyhláškou,“ odpověděl na dotaz jednoho ze zastupitelů.


Přesto vzhledem k novému sídelnímu uspořádání se může stát, že v některých lokalitách se s bydlením počítat nebude. „Je na vás zastuptelích, zda to povolíte či nikoli. A budete se s tím setkávat, že budete muset něco zamítnout. Navíc, změna územního plánu něco stojí, a čím více změn bude, tím to bude dražší,“ upozornil Klein.


„Město má zájem posunout hranice zastavitelného území tak, aby bylo dostatek míst pro stavbu domů,“ dodal starosta Radislav Bušek.