Ani přes tři tisíce míst v českobudějovických mateřských školách nestačí. Město sice na Máji staví přístavbu v ulici Karla Štěcha, kam se vejde dalších padesát dětí. Problém to ale stejně nevyřeší.

Naposledy se situace zkomplikovala tím, že u zápisů do prvních tříd bylo více odkladů, než magistrát původně očekával. Počítal, že jich bude zhruba 170, nakonec se ale jedná o 194 předškoláků, kteří zůstanou ve školkách.
Mimochodem k zápisům do čtrnácti ZŠ zřizovaných městem přišlo v lednu 1263 dětí.

„V porovnání s loňským rokem, kdy šlo o 220 odkladů, je číslo 194 dost vysoké, a to i v čase, kdy vstoupila v platnost novela školského zákona, která nařizuje rodičům, že musejí doložit jak potvrzení lékaře, tak psychologa. Tato čísla automaticky snižují volné kapacity pro přijímací řízení do MŠ, kde budou zápisy v termínu 26. – 29. března,“ vysvětlil náměstek primátora Petr Podhola.

Mezi rodiči to tak opět bude boj o volná místa. „Snad se dostaneme. Půjdeme k zápisu hned první den, víc pro to asi udělat nemůžu,“ řekla Klára Tuháčková z Máje, jejímu synovi budou v létě tři roky.

Město zatím podle demografické křivky počítá s tím, že problémy s nedostatkem volných míst ve školkách potrvají ještě asi tři roky, kdy budou počty dětí kulminovat. „Až to začne klesat, určitě to neznamená, že zůstanou některé školky prázdné. Dnes jsme všude na maximálních počtech, a to se navíc žádá ještě o výjimky. Takže pak se situace pouze stabilizuje,“ pokračoval Podhola.

Ještě tři tisíce
V souvislosti s tím mezi některými lidmi panují obavy, zdali se stejné potíže nepřesunou ze školek do školy. To však v tuto chvíli rozhodně nehrozí. Do čtrnácti ZŠ může chodit až 10 320 žáků, v tuto chvíli je tam 7250, což hovoří za vše.

1. září 2012 by mělo do prvních tříd nastoupit asi 1070 dětí, a to do 45 prvních tříd. Vloni nastoupilo 887 prvňáčků. „Některé školy nemohly kvůli své kapacitě přijmout všechny uchazeče a celkem bylo odmítnuto 109 dětí, které budou umístěny v jiných školách, kde jsou volná místa. Jednalo se například o ZŠ Dukelská a O. Nedbala, dále o ZŠ Novohradská a Matice školské,“ dodal na závěr náměstek.

V každém případě platí, že všechny školy jsou schopny zajistit dětem ze svých spádových školských obvodů přijetí do prvních tříd.