Výsledek? Pokuta 600 korun, kterou paní Hambergerová z Českých Budějovic zaplatila na místě. Žádné vysvětlování nepomohlo, revizor byl nekompromisní.
Podobnou zkušenost zažil
v autobuse ze sídliště Máj i Josef Novák. „Nastupoval jsem jako poslední, dával jsem přednost paní o berli a v okamžiku, kdy jsem si chtěl cvaknout, už to nešlo," vypráví starší muž z Budějovic.

Jak potvrdil mluvčí českobudějovického Dopravního podniku Radek Filip, revizoři mohou zablokovat funkci označovačů jízdenek, jakmile zjistí, že si již žádný cestující nechce jízdenku označit, resp. nejeví zjevnou snahu. Pokud si tedy lístek neoznačíte hned, co projdete dveřmi, připravte se na pokutu. „Čas určený 
k neprodlenému označení jízdenky nezahrnuje dobu, kterou cestující potřebuje k tomu, aby zaujal místo k sezení, vyhledal nepřipravenou jízdenku nebo si ji opatřoval od jiných cestujících, manipuloval se zavazadly, nebo prováděl jinou činnost, která nesouvisí s neprodleným označením jízdenky," uvedl Radek Filip. 
U sporných případů nezbývá než podat stížnost.

Pokud jsou cestující přesvědčeni o tom, že se k nim revizor nezachoval správně, musejí podat stížnost v Zákaznickém centru dopravního podniku. Tam ji pak vyhodnocují podle nahrávky z místa činu.

„Chování revizorů vůči cestujícím lze v případě stížnosti vždy vyhodnotit, neboť všichni revizoři jsou vybaveni záznamovým zařízením a z jejich komunikace s cestujícími je pořizován zvukový záznam," uvedl Radek Filip, mluvčí dopravního podniku. Doplnil, že tyto záznamy jsou v souladu s registrací u Úřadu pro ochranu osobních údajů a archivují se dva měsíce.

Stížnost na revizory například podal Josef Novák z Českých Budějovic, který dostal pokutu v říjnu loňského roku. Do autobusu nastupoval poslední, protože dával přednost paní o berli, a když už si chtěl lístek označit, strojek nefungoval. Zkusil druhý se stejným výsledkem a pak už věc řešil s revizory. Ti odmítli zkusit strojky s jeho jízdenkou, první ho testoval bez lístku a podle názoru Josefa Nováka ho zřejmě odblokoval a druhý revizor pak úspěšně testovací lístek označil. „Je to podraz. Nejde mi o šest set korun. Vadí mi, že ze mě revizoři udělali podvodníka, já nemám zapotřebí jezdit načerno," zlobí se Josef Novák.

Stížnost nepomohla

Ani stížnost mu však příliš nepomohla a jeho snaha vysvětlit si to s nadřízenými revizorů přímo v dopravním podniku se nesetkala s pochopením. Když si vyžádal záznam ze samotné přepravní kontroly jako i záznam o provozu strojků v inkriminovaném autobuse, nebylo mu vyhověno. Odpověď na celou stížnost, kterou mu jeden z pracovníků dopravního podniku slíbil, také nedostal.

Jak uvedl Radek Filip, daný zaměstnanec již v dopravním podniku nepracuje. „Vzhledem k tomu, že k události došlo cca před devíti měsíci, nelze objektivně zjistit bližší podrobnosti," dodal Radek Filip. Otázkou je, proč jsou revizoři tak nekompromisní a nesleví, ani když vidí, že se před nimi cestující pokouší označit jízdenku. Mají za každého lapeného černého pasažéra odměnu? Na tuto otázku nám mluvčí dopravního podniku odmítl odpovědět. „Mzdové podmínky zaměstnanců vychází z vnitropodnikových předpisů a jsou interní záležitostí," reagoval Radek Filip.

Práci revizorů však dopravní podnik kontroluje, a to dvěma způsoby. Prvním je osobní kontrola ze strany nadřízených. Druhým je pořizování nahrávek komunikace každého revizora.