Nadace města České Budějovice pro podporu vzdělávání a vědy, která byla založená v roce 1998, přijímá opět žádosti studentů o stipendia pro studium a na studijní pobyty v českých i v zahraničních středních a vysokých školách. Uzávěrka žádostí je třetího října.


„Chceme, aby studenti, kteří mají trvalé bydliště v Českých Budějovicích, což je jedna z podmínek získání příspěvku a jsou ve svízelné sociální situaci, mohli začít a nebo pokračovat ve studiu,“ informoval o hlavní myšlence náměstek primátora Rudolf Vodička.


Dalšími podmínkami pro získání stipendia jsou doložené potvrzení o studiu na příslušné škole, vyplněná a podepsaná žádost, kontakty a základní údaje o hmotné a sociální situaci včetně doložených příjmů rodičů za minulý rok, případně i sociální příspěvky.


Informace včetně formuláře žádosti jsou na webové stránce magistrátu města www.c–budejovice.cz/CZ/01/City/20050823–001.htm.

Petra Friedrichová
Eva Hanzalová