Jeden z koncertů se koná tuto neděli od 17 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého. „Naše varhany jsou unikátní," říká chrámový sbormistr Václav Junek (80), jenž rekonstrukci, která vyjde na čtyři miliony korun, sleduje.

Kdy byly zdejší varhany vyrobené a zda jejich vznik provázely nějaké nesnáze?
Naše varhany jsou prohlášeny za kulturní památku. Jde o monumentální, tzv. romantické varhany, stavěné v letech 1912–1916 varhanářskou firmou Heinricha Schiffnera. V době pořizování tzv. rekvizičního katastru ke konci první světové války byly považovány za dokončené a žádalo se pro jejich koncertní kvality o vynětí jejich prospektových píšťal z rekvizice.
Dokončení varhan poznamenala první světová válka a rozpad firmy Schiffner v letech 1916 – 1917. Dokončení nástroje již provedl Schiffnerův spolupracovník Josef Růžička, který varhanářský závod převzal. Nástroj resp. jeho provoz tedy od samého začátku provázely obtíže z důvodu použití nevhodných materiálů a součástí, ale i z důvodu dvojího rukopisu stavby.

Čím jsou tyto varhany nejen pro naši diecézi tak výjimečné?
V současnosti jde o největší, zřejmě v původním stavu zachovalý nástroj firmy Heinrich Schiffner na našem území. Je to i největší dochovaný nástroj pozdně romantického období v Českých Budějovicích a okolí, navíc v hodnotné a na svou dobu výtvarně nadprůměrné varhanní skříni z dílny uměleckého závodu Bohumila Murdocha. Pro kvalitní práci této firmy svědčí i nástroj v Českém Krumlově v kostele sv. Víta.

Benefiční koncertKvůli zajištění finančních prostředků, aby rekonstrukce varhan mohla zdárně pokračovat, pořádají farníci již teď v neděli 22. března od 17 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého benefiční koncert.

Na programu bude STABAT MATER od Antonína Dvořáka. Vstupné, které je dobrovolné, bude celé věnováno na opravu místních varhan.

Skladbu provede chrámový sbor a orchestr Velešín spolu s hosty. Sbor vede Marie Pešková, diriguje Petr Chromčák.

Ti, kteří se koncertu nezúčastní, a přece chtějí finančně pomoci, můžou přispět na číslo účtu: Farnost sv. Jana Nepomuckého-varhany 373 215 3399 / 0800.

Věřící a další návštěvníci kostela byli ale o zvuk unikátních varhan už stejně dlouhé roky ochuzeni, že?
Tento nástroj byl již více než třicet let nefunkční, takže jeho roli převzal elektronický nástroj domácí výroby z rukou farníků. Koncem 60. let se uvažovalo o rekonstrukci nástroje pro koncertní provedení, a to vzhledem k příznivé akustice chrámu. Poškozenou pneumatickou trakturu (část mechanizmu varhan uváděná do pohybu stisknutím klávesy – pozn. aut.) však již nebylo možno opravit. Obnova stávajícího membránového systému, velmi citlivého na jakoukoli netěsnost a kvalitu materiálu, by znamenala zhotovit jej s ohledem na narušení červotočem či dožití klížených papírových trubic z velké části nově. Jenže například materiál na tisíce drobných membrán v nástroji, ve své době běžný a cenově přijatelný, již v současnosti není vždy té odpovídající kvality, o ceně nemluvě. Proto bylo rozhodnuto, že bez zásahů do původního vizuálního provedení hracího stolu bude pneumatický ovládací systém nástroje nahrazen elektrickým, který je spolehlivější a cenově přijatelnější. Po zvukové stránce bude ovšem v souladu se zásadami památkové péče plně respektována původní zvuková podoba.

Kdo opravu vzácného nástroje garantuje a jak tyto práce pokračují?
Práce na opravě nástroje provádí skupina odborníků v čele se zkušeným pražským restaurátorem Martinem Poláčkem. Tento varhanář již realizoval práce např. na velkých varhanách v chrámu sv. Jakuba v Prachaticích nebo v Třebíči a také na několika nástrojích v Praze.
V současnosti se provádí sanace dřevěných píšťal a dalších dřevěných prvků gama paprsky proti červotoči v Roztokách u Prahy. Pracuje se také na vnitřním vybavení hracího stolu.

Objevilo se při opravách něco, co vás překvapilo?
První překvapení čekalo na realizátory hned ve fázi demontáže nástroje. Mechanismus ovládání vzdušnic nebyl realizován Schiffnerem, jak se všeobecně předpokládalo a jak o tom hovoří historické prameny, nýbrž již jeho následovníkem Růžičkou. Toto zásadní poznání vyvolalo již na samém začátku prací přebudování celé koncepce opravy této části nástroje. Další práce budou postupovat zejména podle finančních možností farnosti, a snad již bez podobných zásadních překvapení. Bez Boží pomoci a štědrosti dárců se naše farnost neobejde.

Nejenom varhany se opravují, ale i celý kostel svatého Jana Nepomuckého prošel nedávno rozsáhlou rekonstrukcí.
Českobudějovický kostel sv. Jana Nepomuckého je vystavěn v novorománském slohu, presbytář ve slohu beuronském. Náročná stavba byla konsekrována (vysvěcení chrámu – pozn. aut.) už za dva roky po zahájení stavby. Letos v září bude výročí sta let od konsekrace.
Kostel prošel v letech 2009–2014 velkými opravami za významného přispění peněz z Evropské unie. Na vybrané části díla přispělo i město České Budějovice a soukromí dárci. Byla provedena oprava střešní krytiny, fasády, vnitřní elektroinstalace a interiérových omítek, ve 2. fázi pak kompletní drenážní systém vně kostela, oprava schodišť a truhlářských prvků a v neposlední řadě restaurování rozsáhlých nástěnných maleb v presbytáři. Kostel tak ke svým stým narozeninám dostal zcela nový kabát. Poslední zbývající částí, která chybí k jeho úplnému a autentickému oživení, je právě obnova varhan. Pokud by se podařilo provést rekonstrukci varhan do tří let, jak je plánováno, bylo by to také sto let od chvíle, kdy poprvé zazněly. Po dokončení opravy nástroje získají České Budějovice další reprezentativní prostor ke konání varhanních koncertů a dalších společenských a kulturních akcí.

Varhanní skříň hlídají dvojice cherubů Varhany v budějovickém kostele sv. Jana Nepomuckého jsou třímanuálový nástroj (se třemi klaviaturami nad sebou) s pedálem a 49 znějícími rejstříky (kovové píšťaly v basech a prospektu zinkové, cínová slitina).

Varhanní skříň je jednotná, provedena v secesním slohu, která v řadě detailů odráží vlivy beuronského slohu. Skříň sestává ze 3 polí, oddělených na vertikálních lištách třemi dvojicemi andělů – cherubů. Střední pole i obě okrajová pole jsou opatřena horizontálními břevny s texty žalmu č. 95 (CANTATE DOMINUM CANTICUM NOVUM / LAUDATE EUM OMNES GENTES /, LAUDATE EUM OMNES POPULI). To je: „Zpívejte Pánu píseň novou, chvalte ho všechny národy, chvalte ho všichni lidé".

Obloukovité zakončení středního pole je završeno dvojicí z profilu klečících andělů, hrajících na harfu umístěnou mezi nimi. Plastické figurální prvky mají zlatě zdůrazněné kontury a dekorativní detaily. Dekorativní detaily, vepsané do čtverců a obdélníků, zdobí také čelní stranu nástroje. Jde o hodnotný prospekt, jaký se v naší zemi vyskytuje pouze ojediněle.

(Sbormistr Václav Junek s využitím podkladů Víta Honyse a Martina Poláčka)