Do 1. září je ještě přechodné období k přípravě realizace opatření. „Pak musejí provozovatelé zajistit, že se mladiství už k zařízení nedostanou,“ píší OÖN. Platí to i pro hotely, plovárny a fitnesscentra. Nestačí tabulky se zákazem vstupu či varovné vývěsky. Provozovatelé mají mít povinnost věk návštěvníků kontrolovat podle dokladů či vystavovat jim kódované přístupové karty. Při zjištění nedodržení zákazu pobytu mladistvých hrozí provozovatelům od živnostenských úřadů pokuty až do výše 2180 eur, píše list.

Norma je postavena na společném návrhu pěti stran v rakouském parlamentu a na usnesení EU ke studii Světové zdravotnické organizace. „Ta prokázala přímou souvislost mezi užíváním solárií a přibývající rakovinou kůže. Ta je u mladistvých zvlášť citlivá na umělé ultrafialové světlo,“ rozvádí deník
Georg Klein z dermatologického oddělení nemocnice alžbětinek v Linci má limit 18 let v tomto směru za trochu svévolný, ale nějaká hranice prý musí být stanovena – a v osmnácti je člověk jako plnoletý už sám za své zdraví odpovědný, říká.

Na otázku, proč jsou návštěvy solárií u mladých tak oblíbené, primář Klein uvádí, že je to jako s konzumací alkoholu. „Mnozí mají pocit, že budou ,in´ teprve, když budou mít pokud možno celoročně hnědou kůži,“ řekl.
Dodal, že kdo jde do solária jednou za týden, nemusí mít obavy. Významně se ale riziko zvyšuje i u těch, kteří si lehají po UV lampy třeba jen desetkrát za rok, ale zato vydatně konzumují „pravé“ slunce na plovárnách nebo na horách.

Jak zlobí cizinci

Rakouská policie loni vyšetřovala 246 378 podezřelých z trestné činnosti. 28,3 procenta z nich byli cizinci. „Nejvíc bylo občanů Německa (8323), dále Srbska (8117) a Turecka (6722),“ sdělil linecký deník OÖN. Z 10 582 vyšetřovaných uchazečů o azyl bylo 2171 podezíráno z krádeží, 1404 z drogových deliktů a 1094 uz násilných činů. Mezi podezřelými bylo 196 dětí do 14 let.

Burza veteránů

Slavný bazar oldtimerů v Garstenu u Steyru bude mít v sobotu 10. dubna jubilejní 50. ročník. „Za dlouhou dobu existence se tento trh stal nenahraditelným zdrojem náhradních dílů pro milovníky automobilových a motocyklových veteránů,“ uvádějí OÖN. Jubilejní ročník připravují pořadatelé z 1. MSC Steyr obzvlášť atraktivní, s účastí opravdových rarit. Přihlásila se jim řada vystavovatelů i z téměř všech sousedních zemí. Bazar začne v sedm hodin ráno, stavba expozic bude možná už v pátek od 14 hodin. Vstup a parkování je podle OÖN zdarma.

Rodí se nový euroregion

Výbor pro hospodářství a práci města Pasova se bude 13. dubna zabývat návrhem na roli města při zakládání euroregionu Dunaj – Vltava. Jak jsme již informovali, po vzoru obdobných přeshraničních svazků například mezi Maďarskem a Slovenskem či Belgií a Francií chtějí úžeji kooperovat také Bavorsko, Horní Rakousy a Česká republika s cílem vytvořit protipól metropolních center, jak napsal pasovský deník PNP. Takový euroregion by měl podle listu zvýšit šance tohoto trojzemí na další čerpání podpor unie od roku 2014, chystaných pro obzvlášť inovativní a aktivní regiony. „Předpokládán je svazek Dolního Bavorska, okresů Cham a Altotting, Horních Rakous, dolnorakouského Wald – a Mostviertlu a okresů jižních Čech,“ píše PNP. „Rozšíření projektu o okres Plzeň a Horní Falcko se ještě diskutuje.“

Na disko s průkazem

Helmut Straubinger (56), majitel diskotéky Madness v hornorakouském Kirchdorfu, má přísná pravidla vstupu mladistvých. „Komu není osmnáct, musí u něho požádat o vystavení průkazu,“ píše deník OON.

„Takový 16letý zájemce musí za mnou zajít nejprve s maminkou nebo tatínkem,“ říká Straubinger v listě. Mladistvé poučí a zapíše si také telefony na jejich rodiče. Teprve pak jim vystaví tzv. straucard, s nímž budou moci na diskotéku. „Takhle mladí vypadnou z anonymity a chovají se lépe,“ tvrdí majitel. Kdo „zlobí“, tomu hrozí „doškolení“ – a snad i sankce od rodičů, kteří jsou o prohřešku své ratolesti vyrozuměni. „V nejhorším případě Straubinger delikventovi zakáže vstup,“ dodávají OÖN.

Majitel v deníku říká, že za šest let vystavil už asi 300 takových průkazů a dosud jen dva musel někomu odebrat. Podle listu se pro tento krok rozhodl po změně zákona na ochranu mládeže, podle něhož smějí být mladí od 16 let venku celou noc.

Straubinger dbá také o to, aby se jeho hosté dostali ve zdraví domů. Než aby jezdili domů s nějakým podnapilým hostem, vede je k tomu, aby si od něho nechali zavolat taxíka – a ještě jim na něj půjčí. „Je si vědom, že přísnými pravidly přichází o možný zisk,“ uzavírají OÖN. „Provozuji lokál už 35 let, nemusím bohatnout každý den,“ říká na to Straubinger.

Bavoři proti burce

Bavorský ministr vnitra Joachim Herrmann (CSU) se vyslovil pro zákaz nošení burky, celotělového závoje, u muslimských žen ve státní službě. „Burka je jedním z nejsilnějších výrazů utlačování a diskriminace žen,“ říká ministr v deníku PNP. „Naprosto není slučitelná s našimi představami o pluralitní, demokratické společnosti.“

Herrmann je ale také proti všeobecnému zákazu nošení burky, jak jej plánuje třeba Belgie jako první země v Evropě, dodává PNP. V Belgii nemají smět nosit závoj ženy na veřejnosti vůbec – třeba i v autobusech či vlacích.