„Kdo po 1. lednu 2015 uhradí svou daňovou povinnost na zrušený bankovní účet finančního úřadu, vystavuje se nebezpečí, že jeho daňová povinnost nebude řádně zaplacena. Provedená platba totiž bude vrácena zpět na účet, ze kterého byla odeslána," upozorňuje mluvčí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj Jana Králová.

Jak dodává, takových případů nemusí být vůbec málo: „Z údajů, které nám poskytla Česká národní banka, vyplývá, že jen v prvních dnech letošního roku bylo v působnosti našeho finančního úřadu 150 plateb zaplaceno již na zrušené účty."

Chybují přitom nejen běžní poplatníci, ale i profesionálové. „Nejvíce plateb bylo směrováno na již zrušené účty daně z příjmu fyzických osob vybírané srážkou dle zvláštní sazby, silniční daně, daně 
z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob podávajících přiznání. Ve třech případech byly na zrušený účet zaslány dokonce platby od insolvenčních správců," vybírá z výčtu omylů Jana Králová.

Nové účty by přitom měli všichni používat dva roky. Právě k 1. lednu 2013 se měnila struktura finanční správy. „V návaznosti na tuto reorganizaci byly podle nového krajského principu zřízeny nové účty pro placení daní. I přes to, že pracovníci finanční správy na tento fakt daňovou veřejnost opakovaně upozorňovali, poplatníci platby na staré účty stále zasílají," konstatuje mluvčí.

Původní účty pro takové případy až do konce uplynulého roku fungovaly. „Nyní jsou ale definitivně zrušené 
a daně jejich prostřednictvím napříště již nelze platit," zdůrazňuje Jana Králová.

Nové účty jsou vždy tvořené podle stejného principu. Každý se skládá z předčíslí, které označuje druh daně, takzvané matrikové části (ta se liší podle místně příslušného finančního úřadu) a z kódu banky. Čísla platných účtů v Jihočeském kraji najdete v tabulce. Další informace lze najít na internetových stránkách www.financnisprava.cz v sekci daně a pojistné v záložce placení daní.

Na pozoru by se v těchto dnech měli mít zejména vlastníci nemovitostí a nájemci pozemků. Ti, kteří nemovitost v roce 2014 nabyli, i ti, v jejichž případě se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, musí nejpozději dnes podat daňové přiznání. Majitelé datových schránek tak musí učinit výhradně prostřednictvím této schránky. Samotnou daň je třeba uhradit do konce května.

Účty Finančního úřadu pro Jihočeský krajDaň z příjmů právnických osob 7704–77627231/0710

Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 721–77627231/0710

Daň z příjmů fyz. o. vybíraná srážkou dle zvl. sazby 7720-77627231/0710

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 713–77627231/0710

Daň z nemovitých věcí 7755–77627231/0710

Daň z nabytí nemovitých věcí 7691–77627231/0710

DPH 705–77627231/0710

Silniční daň 748–77627231/0710