„Doufám, že poslední obálka s přístupovými kódy nebude vytištěna, dokud nebude mít každý občan v České republice datovou schránku,“ podotkl s trochou nadsázky při tisku vůbec první takové obálky náměstek ministra vnitra Zdeněk Zajíček.

„Věřím tomu, že především mladí lidé, si budou datovou schránku pořizovat zcela přirozeně, aby ve svých záležitostech mohli s úřady komunikovat velmi jednoduše, efektivně a zadarmo.“

Jako účet

Jeho optimismus nebrzdí ani obavy veřejnosti, že s datovými schránkami nebude umět zacházet.

„Nedávno jsem byl na sněmu starostů v Karlových Varech a v očích některých jsem viděl nejistotu. Když jsem se zeptal, kdo z nich používá internetové bankovnictví, přihlásili se všichni. A to je velmi podobná aplikace. Pokud někdo umí ovládat svůj účet přes internet, nemám obavy, že by nezvládal datové schránky,“ rozptyluje nejistotu.

Zabezpečení

Podle člena legislativní rady vlády Vladimíra Smejkala není ani důvod obávat se úniku dat do nepovolaných rukou. „Ze strany provozovatele je systém zabezpečen důkladně, přenos dat poběží jen prostřednictvím zabezpečeného inernetového protokolu, je to prakticky paralela s internetovým bankovnictvím?“ ujišťuje veřejnost.

„Problém ovšem může nastat na straně uživatelů. Mám na mysli ty, kteří budou ostatním sdělovat svá hesla, firmy, kde budou hesla na nástěnkách, tam mohou nastat problémy. Ale i pro tyto případy se připravuje vyšší systém zabezpečení,“ dodal Smejkal.

Jak na to:

– Každý CzechPoint přijme žádost o zřízení datové schránky, zájemci ji pomůže vyplnit, ověří identitu žadatele.

– Pak se rozběhne lhůta, během které zabezpečený systém žadateli přidělí přístupové kódy, datovou schránku zřídí a připraví ji k aktivaci.

– Okamžitě po převzetí zásilky lze schránku zaslanými kódy aktivovat a používat.

– Obsluha datové schránky není složitější než internetové bankovnictví.

– Jejím prostřednictvím může kdokoli snadno a rychle komunikovat s úřady.

– Od 1. 11. musí mít všechny úřady v zemi své datové schránky.