Změní nově rozdané karty na radnici také lidi ve vedení organizací, které patří městu? Bojí se současní ředitelé a manažeři o posty? Z vyjádření několika z nich to vypadá, že ne.

„O tom jsem dosud nepřemýšlel,“ přiznává Zdeněk Blažek, generální ředitel českobudějovické teplárny, že ho otázka překvapila.
„Svou práci se snažím vykonávat dobře bez ohledu na politické obsazení radnice. Po volbách samozřejmě bude záležet na tom, co bude nová radnice preferovat, ale jsem přesvědčen, že to budou především výsledky hospodaření.“

Na výsledky své práce sází i šéf dopravních podniků.
„Nejsem členem žádné politické strany a snažím se být dobrým manažerem,“ říká ředitel Dopravního podniku města České Budějovice Lubomír Půlpán, který ke svému odvolání nevidí důvod. „Za šest let své práce v této pozici se určitě nestydím. Pokud vycházíte z hypotézy změny politického uskupení po volbách a z toho, že ředitel dopravního podniku je politická funkce a musí být příslušníkem vládnoucí strany, pak je možné všechno.“
O tom, že by byl na něj vyvíjen tlak třeba kvůli dalšímu šetření, nepřemýšlí.
„K razantnímu snížení úhrady prokazatelné ztráty, více než dvacet milionů korun, došlo již v roce 2010. Každé další snížení úhrady povede ke snížení kvality přepravy cestující veřejnosti,“ dodává varovně.

Odplata? Proč?
Ředitel Jihočeského divadla Jiří Šesták neskrývá svou politickou náklonnost k odvolanému primátoru Juraji Thomovi a za jeho novou stranu Hnutí občané pro Budějovice dokonce i kandiduje.
Neobává se, že nová garnitura na radnici se mu bude chtít pomstít a bude hledat důvod, jak ho odvolat z funkce?
„Nebojím se toho,“ říká Jiří Šesták. „Neumím si představit, že by se občan naší republiky stal terčem nějakého aktu msty nebo odplaty za to, že uplatnil své ústavní právo být volen. Pokud by k tomu došlo, pak by to byla velmi špatná zpráva především pro občany města, že se hluboce zmýlili a zvolili lidi, kteří místo služby a pomoci svému městu sledují pouze osobní cíle, a to i ty nejnižší, čím pomsta je.“
Jiří Šesták dodává, že žádné negativní tlaky na svou osobu ze strany radnice od doby zvolení nového primátora necítí ani nezaznamenal.

Prodej je hloupost
Koncem ledna ukončila činnost akciová společnost Městské kulturní domy České Budějovice, a to na základě rozhodnutí Rady města České Budějovic.
Pod toto zařízení spadaly Kulturní dům Slavie, Kino Kotva a také Dům umění – galerie moderního umění.
Veřejnost na jaře sledovala boj o budoucnost Domu umění na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Jeho vedoucí Michal Škoda si myslí, že bezprostřední ohrožení po volbách jemu ani jeho instituci nehrozí.

„Předpokládám, že občané správně zvolí a na radnici přijdou lidé, kteří to mají v hlavě srovnané a nebudou mít nápad dům prodat. Je to hloupost, protože získat z prodeje peníze, které teď někde pomohou, je krátkozraké. Současná rada města odsouhlasila, že ještě v roce 2011 galerie zůstane na stávajícím místě,“ doplnil kurátor Michal Škoda.

Loajální strážníci
Pod českobudějovický magistrát spadají i strážníci, kteří se starají o naši bezpečnost a přidělávají vrásky špatně parkujícím řidičům na náměstí Přemysla Otakara II.
Co říká na svou povolební budoucnost jejich šéf Vilém Vávra, koordinátor činnosti Městské policie České Budějovice?
„Personální obsazení v rámci městské policie je plně v kompetenci osoby, která městskou policii řídí, a tou je v Českých Budějovicích primátor,“ říká strážník Vilém Vávra.

Loajalitu s „letním“ primátorem dokládá i při komentáři rozhodnutí Miroslava Tettera, aby strážníci chodili do ulic v určitých případech osamoceni.
„Jednočlenné hlídky v určeném čase, vybraných lokalitách a pro vybrané činnosti jsou krokem ke zvýšení přítomnosti strážníků a ke zefektivnění naší,“ vidí smysl rozhodnutí svého prozatímního nadřízeného Vilém Vávra.
Zda se změny mužů a žen na českobudějovické radnici po komunálních volbách promítnou i do personálního obsazení podniků, spadajících pod město, ukážou následující měsíce.

Teplárna - Teplárna České Budějovice, akciová společnost
Většinovým vlastníkem (80 %) společnosti, která má na starosti výrobu a prodej tepla, je město. Společnost dosáhla za rok 2009 výsledek hospodaření před zdaněním 125 109 405 Kč. Členové představenstva – předseda Zdeněk Blažek, místopředseda Břetislav Kábele, členové Josef Průcha, Martin Kuba, František Jelen. Dozorčí rada: předseda Juraj Thoma, místopředsedkyně Ivana Popelová, členové: Rudolf Vodička, Lorenz Pronnet, Peter Braný, Miloš Roušal.
Zdroj: www.teplarna-cb.cz

Dopravní podnik - Dopravní podnik města České Budějovice, akciová společnost.
Stoprocentním vlastníkem společnosti, která má na starosti městskou hromadnou dopravu, je město. Loni měl výnosy 449,1 milionů korun, náklady 440 milionů korun. Ředitel a místopředseda představenstva je Lubomír Půlpán. Představenstvo: předseda Juraj Thoma,, členové: Pavel Matoušek, Petr Kocar, Michal Šebek, Martin Kuba, Zdeněk Blažek. Dozorčí rada: předseda Jaromír Procházka, členové: Miroslav Tetter, Vladimír Brůha, Milan Kadlec, Petr Maroš, Miloslav Madarasz, Miroslav Novák, Jaromír Kohout, Pavel Mahr.
Zdroj: www.dpmcb.cz

Jihočeské divadlo - Jihočeské divadlo, příspěvková organizace, je přímo napojené na rozpočet města, které financuje jeho provoz i investice. Ředitelem je Jiří Šesták. JD je největší na jihu Čech, má čtyři soubory – činohru, operu, balet a loutkohru, v létě hraje i před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově..
Zdroj: www.jihoceskedivadlo.cz

Dům umění - Výstavní prostor města Českých Budějovic Galerie současného umění – Dům umění přešel od března 2010 pod správu odboru kultury Magistrátu města České Budějovice. Od roku 1998 je dramaturgie galerie pod vedením kurátora Michala Škody zaměřená na současné výtvarné umění a architekturu. V Českých Budějovicích se podařilo vybudovat významnou prestižní galerii s mezinárodním renomé. Město se tak dostalo do mezinárodního povědomí na poli kultury.
Zdroj: www.mkdcb.cz

Městská policie - Městská policie České Budějovice vznikla v roce 1992 na základě obecně závazné vyhlášky 01/92, řídí ji primátor. Pod něj spadá vybraný strážník, určený ke koordinaci všech činností. Zdroj: www.mestskapolicie-cb.cz