Komunikace by pomohla hlavně tranzitní dopravě. Začínala by u kruhového objezdu u Glóbusu. Tak zvaná Severní spojka by dál směřovala přes řeku Vltavu přímo do Kněžských Dvorů. Tady by se napojila na Okružní ulici. Jednodušší cestu by tak získala auta jedoucí od Písku na Třeboň. „Začít stavět by se mohlo v letech 2013 nebo 2014,“ uvedl náměstek primátora František Jelen. V současnosti se kvůli nové silnici připravuje posudek vlivu stavby na životní prostředí.

Ekologové se zatím k plánované stavbě vyjadřují zdrženlivě. „Obchvaty jako takové podporujeme,“ říká Pavla Matějková ze sdružení Calla, vzápětí ale dodává, že záleží na konkrétních podmínkách. „V tomhle případě ještě neznám detaily,“ upozorňuje Matějková a připojuje, že například v Trhových Svinech ekologové obchvat podporují.

Nová komunikace v Českých Budějovicích by pomohla nejen dopravě ve směru Písek – Třeboň. Ulevila by i všem řidičům, kteří dnes využívají Strakonickou ulici.

V konečném důsledku by totiž ze Strakonické zmizel tranzitní provoz. Ten dnes představuje tisíce automobilů denně. „Jezdím přes Strakonickou každý pátek odpoledne a v neděli navečer. Pravidelně stojím v zácpách,“ říká mladý řidič František Veselý z Českých Budějovic, který by novou severní spojku jednoznačně uvítal. „Kdyby to udělali, bylo by to super,“ konstatoval Veselý.

K Severní spojce v Budějovicích si ale Veselý neodpustil kritickou poznámku. „Místo obchvatů Budějovic by měli dodělat dálnici do Prahy,“ řekl Veselý.
Severní spojka má ale před sebou ještě dlouhou cestu k realizaci. Potíže mohou být s financováním stavby. „Musí stavět stát,“ říká náměstek primátora František Jelen.

Současná studie odhadla náklady na stavbu na osm set milionů korun. Přes Vltavu a Dobrovodskou stoku by vedly nové mosty.
Údolím řeky by šel násep, prerušený na dvou až třech místech kvůli průtoku vody při povodních. V Kněžských Dvorech by došlo k demolici jednoho až tří domů. Pod Kněžskodvorskou ulicí a pod železnicí na Prahu by vedl viadukt.

„Měla by to být silnice první třídy, tedy silnice státu,“ uvedl Jelen a dodal, že by z rozpočtu města bylo možné částečně hradit projektovou dokumentaci, doprovodné stavby nebo pomoci při výkupu pozemků.

Město již jednalo s bývalým vedením ministerstva dopravy, které podle Jelena vidělo výhodu v tom, že by Severní spojka nahradila Severní tangentu, která se plánovala dál od města a byla by tudíž delší. Zatím ale město stojí ještě před změnou územního plánu.