Při jeho slavnostním otevření si zároveň připomněli 120 let existence sboru a 100. výročí republiky. Při té příležitosti vysadili památnou lípu a také ocenili ty, kdo se o úspěšné fungování hasičského sboru zasloužili.