Nejčastěji se jedná o použité injekční stříkačky nebo samostatné jehly, nedbale odhozené uživateli návykových látek. V případě zranění o takovou jehlu je pak postižený vystaven vysokému riziku nakažení některou z infekčních nemocí, jako je žloutenka nebo virus HIV. Časté jsou ale i nálezy zbytků léčiv a jiných pomůcek pro výrobu drog.

Nejrozšířenějším výskytem infekčního materiálu na území města je především široké okolí vlakového nádraží, sídliště Máj, centrum města nebo okolí Palackého náměstí. Jak uvádí mluvčí strážníků Věra Školková, místem, kde se sdružují narkomané a odhazují zde použité injekční stříkačky, jsou zejména ulice, parky, výměníky nebo dětská hřiště. „Své pomůcky k aplikaci drog ale často zanechávají i na veřejných toaletách obchodních center nebo restaurací. Loni v dubnu strážníci lovili injekční stříkačku dokonce ze záchodové mísy na toaletách jednoho z obchodních center,“ dodává mluvčí.

Injekční stříkačky ve městě. Jsou v parcích na lavičkách, na ulicích i na záchodech obchodních center.Injekční stříkačky ve městě. Jsou v parcích na lavičkách, na ulicích i na záchodech obchodních center.Zdroj: městská policie

Strážníci se loni setkali i s hromadným výskytem infekčního materiálu. Na Beránkově nábřeží v Rožnově našel kolemjdoucí brašnu na kolo s 50 použitými injekčními stříkačkami. „Naštěstí věděl, na koho se obrátit. Přivolaná hlídka městské policie nebezpečný odpad převzala a předala k likvidaci,“ řekla mluvčí strážníků.

Za rok 2023 sebrali strážníci v ulicích města 760 použitých injekčních stříkaček. Od začátku letošního roku jich k likvidaci předali již více než 300 kusů.

Co dělat při poranění injekční stříkačkou?
Ránu nechte co nejdéle volně krvácet a místo poranění nemačkejte – krvácení rány snižuje případnou dávku viru v těle.
Po zastavení krvácení ránu vymývejte vodou a mýdlem po dobu 10 minut, poté ošetřete dezinfekčním roztokem.
Vyhledejte lékaře, hygienickou stanici, nebo nejbližší infekční oddělení – lékař vyšetří krev na virové onemocnění.

Nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční stříkačky, jsou děti. Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se v případě takového nálezu zachovat. Strážníci  proto v rámci prevence kriminality pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší děti z mateřských škol.

„Nabádáme občany, aby v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nenechávali nález ležet bez povšimnutí a věc oznámili městské policii na telefonní linku 156. Nikdy nesbírejte infekční materiál holýma rukama,“ radí mluvčí strážníků, kteří jsou ke sběru infekčního materiálu speciálně vyškoleni a disponují ochrannými pomůckami.