Vlakové nádraží, sídliště Máj, nebo okolí Palackého náměstí v Českých Budějovicích, to jsou příklady míst, kde strážníci městské policie nacházejí nejvíce infekčních injekčních stříkaček. Podle tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice Věry Školkové jsou nejohroženější skupinou ohledně možného nakažení děti.

"Důležitou činností strážníků městské policie, zaměřené na bezpečí obyvatel jihočeské metropole, je mimo jiné sběr nebezpečného infekčního materiálu. Nejčastěji se jedná o použité injekční stříkačky nebo samostatné jehly, nedbale odhozené uživateli návykových látek. V případě zranění o takovou jehlu je pak postižený vystaven vysokému riziku nakažení některou z infekčních nemocí, jako je například žloutenka nebo virus HIV," uvedla Věra Školková a dodala, že časté jsou i nálezy zbytků léčiv a jiných pomůcek pro výrobu drog.

Parky i dětská hřiště

Nejrozšířenější je výskyt infekčního materiálu na území města je především široké okolí vlakového nádraží, sídliště Máj, centrum města nebo okolí Palackého náměstí. Místem, kde se sdružují narkomané a odhazují zde použité injekční stříkačky, jsou zejména ulice, parky, výměníky nebo dětská hřiště. Své pomůcky k aplikaci drog však často zanechávají i na veřejných toaletách obchodních center nebo restaurací.

Českobudějovičtí strážníci se v průběhu letošního roku setkali i s „hromadnými“ výskyty infekčního materiálu. "Například 95 kusů injekčních stříkaček sebrala hlídka městské policie na oznámení náhodného nálezce u dětského hřiště v Rožnově. Desítky injekčních stříkaček pohromadě byly v průběhu roku nalezeny i v parku Na Sadech, na sídlišti Vltava, na Zátkově nábřeží, v opuštěné budově blízko vlakového nádraží, v obchodním centru na Pražské třídě nebo v Tylově ulici. Těžko uvěřitelný byl pro obyvatelku Vodňanské ulice nález 20 injekčních stříkaček v domovní schránce," vypočítává Věra Školková.

Od začátku roku 2022 do konce měsíce září sebrali strážníci v ulicích Českých Budějovic celkem 908 kusů použitých injekčních stříkaček.

Pozor na děti

"Nejohroženější skupinou, která je vystavena riziku poranění o odhozené injekční stříkačky, jsou děti. Ty často nejsou schopny rozpoznat nebezpečí a neví, jak se v případě takového nálezu zachovat. Strážníci Městské policie České Budějovice proto v rámci prevence kriminality pořádají na dané téma přednášky již pro nejmenší děti z mateřských škol," upozornila Věra Školková.

"Nabádáme občany, aby v případě nálezu odhozené injekční stříkačky nenechávali nález ležet bez povšimnutí a věc oznámili městské policii na telefonní linku 156. Nikdy nesbírejte infekční materiál holýma rukama," upozornila Věra Školková a připojila, že strážníci, kteří jsou ke sběru infekčního materiálu speciálně vyškoleni a disponují ochrannými pomůckami, injekční stříkačky bezpečně seberou a zlikvidují.

Věra Školková přidala i několik rad, co dělat při poranění injekční stříkačkou.

1. Ránu nechte co nejdéle volně krvácet a místo poranění nemačkejte – krvácení rány snižuje případnou dávku viru v těle

2. Po zastavení krvácení ránu vymývejte vodou a mýdlem po dobu 10 minut, poté ošetřete dezinfekčním roztokem.

3. Vyhledejte lékaře, hygienickou stanici, nebo nejbližší infekční oddělení – lékař vyšetří krev na virové onemocnění