Květinové truhlíky a květináče zdobící centrum Českých Budějovic denně lákají pozornost vandalů. Někteří z nich se podle Věry Školkové, tiskové mluvčí Městské policie České Budějovice, snaží odnést si květiny domů, jiní dokonce květiny bezdůvodně poškozují. Jeden takový případ řešili v uplynulých dnech českobudějovičtí strážníci na Sokolském ostrově. Pachatelka postihu neušla.

Po druhé hodině ráno spatřil operátor městského kamerového systému na Sokolském ostrově ženu, která právě trhala květiny z květináče u plaveckého bazénu. "Na místo mezitím zamířila hlídka městské policie. Strážníci dotyčnou s květinami v ruce dostihli v blízkosti sportovní haly. Sedmnáctiletá dívka si od strážníků za přestupek proti majetku vysloužila pokutu," uvedla k případu Věra Školková.

Prevence

Strážníci se ale věnují i školením a preventivní činnosti. Ve dnech 16. – 17. května se preventisté Městské policie České Budějovice zúčastnili V. ročníku společného výjezdního setkání jihočeských manažerů prevence kriminality v Karlových Varech. "Setkání bylo určeno pro zástupce městských policií, Policie ČR a krajských úřadů. Organizace celé akce se ujala manažerka prevence kriminality Krajského úřadu Jihočeského kraje, za což jí děkujeme," zmínila Věra Školková.

Jan Kopecký si jede pro vítězství v Rallye Český Krumlov.
Dramatickou Rallye Český Krumlov vyhrál Jan Kopecký těsně před Václavem Pechem

Hlavním cílem výjezdního setkání byl Svět záchranářů v Karlových Varech, kde na jihočeské preventisty čekala prohlídka a odborný preventivní program pod vedením lektorů z řad Hasičského záchranného sboru a Zdravotnické záchranné služby. "V areálu Světa záchranářů proběhla také prezentace městských policií Karlovarského kraje a jejich vzájemné spolupráce v rámci pracovní skupiny prevence kriminality. Po vystoupení zástupců jednotlivých městských policií Karlovarského kraje a Krajského ředitelství Policie ČR následovala vzájemná diskuse o preventivních programech a příklady dobré praxe. Dopoledne druhého dne bylo zaměřeno na odborný vzdělávací program v oblasti kyberkriminality. Ze společného setkání jsme si odnesli mnoho cenných zkušeností a dalších nápadů na rozvoj prevence kriminality u českobudějovické městské policie," popsala program akce Věra Školková.

Svět záchranářů Karlovy Vary, specializovaná akce, které se zúčastnili také preventisté MPČB.Svět záchranářů Karlovy Vary, specializovaná akce, které se zúčastnili také preventisté MPČB.Zdroj: Městská policie České Budějovice

Protidrogoví specialisté

Strážníkům Městské policie České Budějovice, policistům a odborným pracovníkům přednášeli policisté z Národní protidrogové centrály Policie ČR, kteří přijali pozvání ve středu 18. května. Odborného semináře zaměřeného na drogovou problematiku se zúčastnili i zástupci z jiných městských policií, Krajského ředitelství Policie ČR a další odborní pracovníci Magistrátu města České Budějovice.

Policisté z Národní protidrogové centrály se zaměřili především na specifika drogové kriminality, aktuální trendy v oblasti drog v České republice, legislativu a vymahatelnost práva v souvislosti s nelegálními drogami. Účastníky semináře upozornili na stále se množící výskyt nových psychoaktivních substancí, doposud nezařazených do seznamu zakázaných látek. Statistika stíhaných osob za drogové trestné činy ukázala, že nejvyšší podíl trestných činů v roce 2021 byl spojen především s výrobou, pašováním a prodejem drog. Více než 80 % těchto činů souviselo s pervitinem a konopnými látkami. Na řadu přišlo i téma pěstování konopí pro léčebné účely a otázka legalizace „rekreačního“ konopí v ČR. Přednášející vyzdvihli zdravotní a jiná rizika spojená s výrobou drog a představili celorepublikovou mapu odhalených pěstíren konopí a varen drog.

Ilustrační foto.
V Budějovicích padla první letošní třicítka, Tábor a Hradec zůstaly níž

Inspirovat k životu bez drog

Další část semináře byla určena prevenci kriminality zaměřené na zneužívání drog. Přednášející představili účastníkům projekt založený na smyslovém prožitku v interaktivním prostředí „REVOLUTION TRAIN“. "Cílem tohoto projektu je efektivně zapůsobit na návštěvníky vlaku, na jejich pohled na drogy, závislosti a inspirovat je k pozitivním životním volbám. Na řadu přišla i problematika týkající se oprávnění v souvislosti s testováním dětí na omamné a psychotropní látky ve školách. S velkým díky jsme se s policisty z Národní protidrogové centrály rozloučili a přislíbili další spolupráci," uvedla Věra Školková k preventivní akci.

Městská policie České Budějovice se mimo jiné v pátek 13. května zúčastnila každoroční prezentační akce volnočasových aktivit dětí a mládeže BAMBIFEST, pořádané Radou dětí a mládeže Jihočeského kraje. Dopolední počasí nám sice nepřálo, nakonec se však na nás usmálo sluníčko a akce se mohla uskutečnit ve venkovním prostoru u Sportovní haly.

Mezi prezentací dětských sdružení a středisek volného času představila Městská policie České Budějovice svou činnost a vzdělávací aktivity v oblasti prevence kriminality. Děti si mohly zopakovat znalost telefonních čísel tísňového volání, dopravní značky, znalost bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nebo vyhledat nebezpečí v Domečku rizik. "Za správně zodpovězené dotazy a splněné aktivity od nás děti kromě razítka stanoviště potřebného pro slosování cen v závěru soutěže dostávaly hodnotné odměny v podobě reflexních prvků, světel na jízdní kolo, svítících ventilků a dalších drobných dárkových předmětů. Od pořadatelů Bambifestu 2022 jsme obdrželi milé poděkování za účast i pozvání na další ročník této populární akce pro děti a mládež v roce 2023," doplnila Věra Školková.

Hroznová ulice. Bourání domů pro stavbu spořitelny, nyní banky. Foto ze sbírky fotografií a pohlednic Jiřího Dvořáka poskytl Státní okresní archiv České Budějovice.
Takhle vypadaly Budějce. Lověna, Hospodyňka a půjčovna kazet v Hroznovce

Muž v ohrožení života

Městská policie se v minulých dnech zasloužila také o záchranu muže v ohrožení života. Strážníci českobudějovické městské policie tak mohli učinit především díky oznámení kamaráda, kterému dotyčný telefonoval.

V půl desáté večer přijalo centrální operační středisko městské policie oznámení o muži v ohrožení života, který se měl nacházet v místě svého bydliště. "Na místo okamžitě vyjížděla hlídka městské policie. Strážníci mezitím o události vyrozuměli zdravotnickou záchrannou službu a Policii ČR. Po příjezdu na místo se strážníkům zvoněním na domovní zvonky podařilo přivolat obyvatele domu. Byt dotyčného muže jim označili sousedé, kteří v té době marně bouchali na dveře. Strážníci neváhali a za přítomnosti svědků dveře otevřeli. Uvnitř nalezli muže, který na podněty strážníků nereagoval. Strážníci proto muži okamžitě poskytli první pomoc až do příjezdu zdravotnické záchranné služby, která si ho převzala do svých rukou," popsala zásah strážníků Věra Školková.

Mluvčí jihočeských celníků poručík Radek Kréda je nadšený sběratel modelů aut.
VIDEO: Mluvčí jihočeských celníků sbírá modely. Má auto záchranky i televize

Nezletilí s alkoholem

Odpolední květnový dýchánek skupinky několika chlapců a dívek u katedrály Sv. Mikuláše ukončila hlídka městské policie. Nezletilci ve věku 15 – 17 let si totiž nakoupili plechovky s pivem a usadili se s nimi na lavičku. Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.

Podle Věry Školkové ve tři hodiny odpoledne prováděla hlídka městské policie kontrolní činnost v Kněžské ulici. Na lavičce u katedrály Sv. Mikuláše strážníci spatřili skupinku zjevně nezletilých dětí s plechovkami piva v ruce. "Chlapci se marně snažili nápoje rychle schovat. Strážníci se dozvěděli, že alkohol zakoupili dva z nich. Před příjezdem hlídky městské policie se však alkoholického nápoje stihla napít jen jedna z dívek. Orientační dechová zkouška na alkohol u patnáctileté dívky ukázala výsledek 0,23 ‰. Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí," uvedla k případu Věra Školková. Za prodej alkoholu osobě mladší 18 let hrozí právnické nebo fyzické podnikající osobě pokuta až do výše 1 000 000 korun a zákaz činnosti v délce trvání až dvou let.

Strážníci při jiném zásahu ukončili nebezpečné hrátky nezletilého chlapce s nožem. Operátor městského kamerového systému spatřil v blízkosti zastávky MHD Nádraží zjevně nezletilého chlapce, který právě nožem propichoval nápojové krabice stojící na parapetu zdejšího hotelu. "Nebezpečné manévry s nožem se okamžitě vydala ukončit hlídka městské policie. Strážníci na místě zastihli třináctiletého chlapce, který se přiznal k poškození odložených nápojů. Strážníci mu nůž následně odebrali. Mezitím se na místo dostavil chlapcův zákonný zástupce, kterého strážníci poučili o dalším postupu," uvedla Věra Školková. Případem se bude dále zabývat oddělení sociálně právní ochrany dětí českobudějovického magistrátu.