O síle tradice strojní a elektrotechnické průmyslovky svědčí například to, že by asi jen málokdo v krajském městě zaváhal, pokud by byl dotázán: „Kde je strojárna?"  Budova se začala stavět v létě roku 1912, škola byla dokončena v roce 1913 a pravděpodobně 16. září začala provizorní výuka.

U příležitosti sto let od založení školy připravujeme setkání, na které srdečně zveme všechny abiturienty. Slavnostní den otevřených dveří se koná 6. prosince od 15 hodin. Chceme všem bývalým studentům ukázat, co zde nyní učíme, jak budova vypadá a jak jsme vybaveni. Sejdou se mimo jiné při zahájení v nedávno vylepšené posluchárně a budou mít možnost navštívit i své bývalé třídy. To jim ale umožňujeme i jindy, když mají abiturientské srazy jednotlivých tříd. Rádi jim zpřístupňujeme při této příležitosti školu i v sobotu, těší nás, když mají o její dnešní podobu zájem.

Dvě školy

Vznik a vývoj naší školy je úzce svázán s druhou českobudějovickou průmyslovou školou v Resslově ulici. Školy si nikdy nekonkurovaly, ale až do roku 1945 byly svázány společným vývojem i personálním obsazením učitelských sborů.

Škola v Dukelské ulici byla reakcí radnice na otevření odborné školy v Resslově ulici. Ta byla postavena jako česká z prostředků obchodní a průmyslové komory. Tehdejší německé vedení budějovické radnice tedy vystavělo jako odpověď v nynější Dukelské ulici (dříve Doudlebské, předtím Taschekově) za 440 000 korun na tehdejší dobu moderní budovu, mimo jiné s vlastní kotelnou. Do vnitřního zařízení vložila radnice 73 000 korun. V roce 1924 potom koupil budovu od města Československý stát za 516 848,82 Kč.

Klempíři

Původně byla škola německá a vzdělávala žáky z jižních Čech a Horního Rakouska. Posléze zde studovali i žáci ze severních Čech nebo Slezska. Od roku 1914 nesla název k. und k. Fachschule für Metallbearbeitung, Spenglerei und Instalation (odborná škola kovoobráběcí, klempířská a instalatérská), která byla tříletá pro žáky s ukončenou povinnou školní docházkou. Lidově byla zvaná Klemperschule, což lze dokonce vyčíst i z některých dobových map.

Kalírna a brusírna

Po válce docházelo k velkým změnám. V Klemperschule  ubývalo německých žáků a přitom v Resslově ulici byla v roce 1920 vytvořena nově mistrovská škola pro elektroinstalatéry. Ta se posléze změnila ve dvouletou mistrovskou školu strojnickou a v roce 1923 se přestěhovala do budovy v Dukelské ulici. Vznikl tak ústav, kde bylo české a německé oddělení mistrovské školy strojnické a odborné školy pokračovací a nakonec byla v Dukelské ulici zřízena v roce 1927 II. státní průmyslová škola v Českých Budějovicích. Hlavní pozornost byla upřena k odborným předmětům a dílenské výrobě, takže žáci prošli také zámečnickou dílnou a dále dílnou vzorkařskou, kovářskou, strojnickou a soustružnickou, kalírnou a brusírnou.

Za války v budově zůstala jen německá škola a její činnost byla ukončena 7. února 1945, kdy byl zapsán poslední zápis konference učitelského sboru. „Po opakovaném zvuku protileteckých sirén (nálet), končí předsedající ve 12.10 hodin zasedání." Vyučování  bylo obnoveno v září 1945. V poválečných letech byla velkou změnou přístavba školy, dokončená v roce 1958.

Formule 1

V současné době má škola 400 žáků v 15  třídách denního studia a 4 individuální studenty , kteří jsou přiřazeni k dennímu studiu. Můžeme se pochlubit mnoha úspěchy v odborných soutěžích a olympiádách. Družstvo žáků naší školy například v roce 2009 reprezentovalo Českou republiku na světovém finále v soutěži modelů Formule 1, kde jsme získali  ocenění za 9. místo na světě za účasti 30 zemí a 1. místo pro nováčky soutěže. V školním roce 2012/2013 se pak naši studenti úspěšně zúčastnili  soutěže robotů  za účasti 6 evropských zemí. Náš student Lukáš Čížek obsadil 3. místo.

Držíme krok s technickým rozvojem oborů, díky čemuž škola disponuje moderním vybavením. K tomuto vybavení, za poslední tři roky jsme pořídili pomůcky a další věci v ceně 11 miliónů korun, nám dopomohli sponzoři a dotace.
Například jsme za 1,2 milionu korun od ministerstva školství pořídili interaktivní tabule z projektu Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SŠ – Šablony   a ve dvou počítačových učebnách máme tři desítky nových počítačů.

Pro Siemens

Za 5,3 milionu korun jsme z projektu Inovace výuky technických oborů nově vybavili laboratoř elektrických pohonů. Vybavení jsme s velkými slevami pro školy pořídili od společnosti Siemens a také nám pomohl ČEZ. Laboratoř je nyní na vysoké úrovni, je v ní skutečně to poslední, co firma Siemens vytvořila, o čemž svědčí i vyjádření samotných zástupců firmy Siemens.

Když přijel zástupce firmy Siemens, ani nevěřil, jak jsme „dotáhli" laboratoř elektrických pohonů a programovatelných automatů, pro kterou nám Siemens dodal přístroje. Konstatoval, že ani sami nemají takové středisko, a tak jsme se stali plně certifikovaným střediskem a školíme u nás lidi, kteří používají tyto technologie. Například u programovatelných automatů se jedná o řídicí systémy pro manipulační techniku ve skladech.

Trenažér

V oboru obrábění jsme z projektu Implementace nových technických vzdělávacích programů do praxe zmodernizovali frézku na pětiosou. Náklady projektu byly 3,4 milionu korun a díky nim můžeme číslicově řízené stroje programovat ve všech třech systémech, které se používají. Máme i takzvaný suchý program, ve kterém se dá pracovat jako by dotyčný byl u trenažéru.

Sluneční mlýn

Polytechnickou výchovu a rozvoj technického vzdělávání se snažíme propagovat i na základních školách. Z nich k nám zveme děti do dílen, kde si mohou vyrobit házecí letadlo, malý mlýn poháněný fotovoltaickým panelem a jiné jednoduché modely a věci podle svého zájmu. Jde nám o to, abychom povzbudili zájem o obor. Dětem a jejich rodičům také nabídneme dnes od 16 hodin prohlídku školy v rámci dne otevřených dveří.

autor: Ing. Čestmír Tschauder, ředitel SPŠ strojní a elektrotechnické ČB