Je agresivní a velmi žravá. Při ochraně hnízda se nerozpakuje napadnout i mnohem větší živočichy. Slunečnice pestrá, která může laikovi připadat jako zmenšenina známé jihoamerické pirani, pochází ze Severní Ameriky. Ale už se dá najít i na jihu Čech. Což přírodovědci ani rybáři a koneckonců ani město nevidí rádi.

Vloni v srpnu se konaly v Bagru kontrolní odlovy. Cílem bylo zjistit přesné složení rybí obsádky v nádrži. Byl tu potvrzen i výskyt celé kolonie invazivní slunečnice pestré, která se šíří po Evropě. „Figuruje na takzvaném černém unijním seznamu a nesmí se vypouštět do volných vod,“ upozornil tehdy Petr Blabolil z Hydrobiologického ústavu Akademie věd ČR. Hydrobiolog dodal, že ryba je útočná, žravá a velmi aktivní při obraně svého hnízda. „Bavíme se o rybě velikosti pěti centimetrů,“ uvedl Petr Blabolil k velikosti, kdy už je slunečnice schopna zaútočit třeba i na šnorchlistu, který by se pohyboval poblíž jejího hnízda. U nás dorůstá ryba deseti centimetrů, v Severní Americe mají jedince ještě větší.

Mohla připlout z Vltavy

Jak se slunečnice pestrá do Bagru dostala, není jisté. Mohla být někým nechtěně nebo neoprávněně vysazena. Problematická je tím, že vytlačuje původní druhy, ale sama vzhledem k velikosti ani nemůže sloužit jako trofejní ryba. Mohla také připlavat od Vltavy, se kterou je Bagr spojen náhonem. Teď by měla z Bagru zmizet a do budoucna má jinak vypadat i samotná voda v nádrži. Velké znečištění totiž podporovalo růst řas a sinic. To snižovalo kvalitu vody po koupání a podporovalo přerybnění nádrže.

Současné vypouštění rybníku má podle náměstkyně primátorky Zuzany Kudláčkové umožnit slovení všech ryb, vyčištění dna a připravit nádrž pro lepší rekreační využití. Sledování kvality vody zahájilo vloni město společně s Povodím Vltavy a Jihočeskou univerzitou. V rámci sezónního měření obsahu živin ve vodě bylo zjištěno, že limitním prvkem pro zvýšený rozvoj řas a sinic je vyšší obsah fosforu. Stav zhoršuje i zooplankton v nádrži, který je sice schopný filtrovat řasy a sinice, ale tady ho ještě dříve, než tuto práci odvede, zkonzumují ryby.

Kontrolní odlov v rybníku Bagr. Hydrobiolog z Biologického centra Akademie věd ČR Petr Blabolil s okounem.
V budějovickém rybníku založila kolonii ryba, která zaútočí i na člověka

„V současné době se nádrž stále vypouští a v dalších týdnech bude proveden výlov, nutná oprava výpustního zařízení ve spolupráci se společností ČEVAK a pokusíme se Bagr vyčistit od nepořádku a naházených věcí. Pro návštěvníky Stromovky to bude znamenat určité omezení, ale naší snahou samozřejmě je napuštění ještě před sezónou. Výsledkem, ve který doufáme, by mělo být zlepšení kvality vody a zvýšení její průhlednosti,“ říká náměstkyně primátorky Zuzana Kudláčková s tím, že je nutné, aby rybáři, alespoň prozatím, přestali na místě s výlovem a hlavně se zarybňováním, protože se musí nejprve vyhodnotit dopad realizovaných zásahů.

Zdroj: Edwin Otta

„Toto je první krok ke zlepšení vody a v těch dalších se budeme pokoušet snížit obsah fosforu pomocí přírodě blízkých opatření, jako je předčištění vody i částečné čištění pomocí vodních rostlin, které jsou schopny fosfor a dusík odebrat ze systému,“ dodává náměstkyně Zuzana Kudláčková.