Ve Stromovce bude pokáceno 46 topolů, osm olší, dvě břízy, jedna vrba a javor. „Jedná se o krátkověké druhy, které jsou už nyní přestárlé a suché a mohou ohrozit návštěvníky parku,“ uvedla důvody kácení tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.


Odstranění dřevin bude provedeno v době vegetačního klidu, to znamená v období listopad – březen. „Při jednotlivém posuzování stromů jsme zohledňovali zejména narušenou stabilitu a zhoršující se zdravotní stav,“ řekla k bezpečnostní obměně v parku Zdeňka Němcová z odboru ochrany životního prostředí magistrátu. Podle Němcové čeká letos ze stejných důvodů masivní prořezávka i duby stojící na hrázích Vrbenských rybníků.


Jako náhradu ekologické újmy uložil správní orgán náhradní výsadbu. „Padesát stromů v druhové skladbě jilm, dub a javor už bylo ve Stromovce vysázeno a v dohledné době je doplní ještě dvacet kaštanů. S nově vysazenými stromy počítáme i v přírodní rezervaci Vrbenské rybníky,“ dodala Němcová.