Čas od času se objeví i další návrhy na její proměny. Nové plány má město a třeba i majitel uzavřené restaurace Oáza. Kvůli posledně zmíněnému návrhu se začíná projednávat i změna územního plánu, kterou bude provázet i veřejná debata. Českobudějovická radnice například připravuje ve Stromovce odbahnění nádrže Bagr. V režii radnice už začala třeba i výstavba toalet, aby se zvýšil komfort pro návštěvníky. „První toalety jsou rozestavěny v severní části lesoparku poblíže Bagru," říká náměstek primátora Petr Holický.

K dalším změnám by mohla patřit už zmíněná proměna v současnosti zavřené restaurace Oáza na mateřskou školku. Návrh na pořízení potřebné změny územního plánu se nedávno ocitl už podruhé v českobudějovickém zastupitelstvu. Poprvé v roce 2014 neuspěl, tentokrát těsně prošel. Odbor územního plánování bude nyní zpracovávat příslušné podklady. Podle tiskové mluvčí magistrátu Jitky Welzlové má postup při změně územního plánu několik kroků a od návrhu až ke schválení samotné změny trvá většinou 12 až 15 měsíců. Vyjadřuje se k němu i řada institucí a třeba i krajský úřad nebo okolní obce.

Otázkou je hlavně doprava do školky

Několik otazníků k řešení má před sebou projekt proměny zavřené restaurace Oáza v českobudějovickém lesoparku Stromovka v mateřskou školu. Ukázalo to i první jednání o možné změně územního plánu v městském zastupitelstvu.

Většina pochybností se týkala případné dopravní obslužnosti budoucí školky. K restauraci dnes vede jen úzká asfaltová komunikace, jejíž šíře dovoluje nanejvýš projetí jednoho automobilu a navíc je určena jen pro mimořádné jízdy v rámci dopravní obslužnosti, ne k provozu, který by mohl zřízení školky doprovázet. Parkoviště tu zcela chybí.

Podle návrhu projektu školky, jak byl v zastupitelstvu představen, by ale parkování mohlo být vyřešeno na jiném pozemku, který patří majiteli Oázy s nepatrnou docházkovou vzdáleností, která by byla pro rodiče i děti snadno zvládnutelná.

V zastupitelstvu se příznivci i odpůrci případné změny rozdělili ve dva téměř stejně silné tábory. Zazněly například pochyby o tom, zda kvůli nové školce nebude oploceno území přiléhající k dnešní Oáze. Útvar hlavního architekta odmítl případnou změnu územního plánu s tím, že pro rekreační hodnotu území je zachování restaurace důležité.

Na druhou stranu se třeba zastupitel Josef Průcha postavil za to, aby mohl majitel s objektem naložit dle svého uvážení. Zastupitel podpořil zahájení příprav změny územního plánu s tím, že pokud je majitel ochoten investovat do proměny zchátralé restaurace v mateřskou školu, tak by mu město nemělo bránit.

Zavřená Oáza přímo souvisí s Pionýrskou dráhou, která byla od konce 50. let minulého století atrakcí pro děti ve Stromovce. Dráhu dlouhou 3,8 kilometru postavilo město v akci Z. Podle znalce českobudějovické historie Milana Bindera měla vlaková souprava dieselovou lokomotivu a k dispozici 10 vagonů. Proti jejímu „nádraží" byla postavena restaurace s celoročním provozem Oáza.

„Pionýrská dráha byla akcí radnice, takže i Oáza určitě patřila radnici. Atrakce pro město to zprvu byla, ale tenkrát poměrně vzdálená, Dlouhá louka a jízda jen do kruhu se ukázaly jako odrazující momenty. V roce 1960 pronajalo město dráhu včetně Oázy Parku kultury a oddechu. Pionýrská dráha byla v roce 1969, kdy už byla několik let mimo provoz, demontována," uvedl již dříve k historii lokality Milan Binder. Oáza postupně přešla do soukromých rukou a před časem ji získal současný vlastník.

V zastupitelstvu nakonec získali příznivci přeměny restaurace ve školku potřebných 23 hlasů (nadpoloviční většina ze 45 zastupitelů), ale cesta k případné změně územního plánu tím jen začala.

Radnice hledá dohodu

Českobudějovická radnice by ráda provedla v lesoparku Stromovka několik úprav. Například odbahnění vodní nádrže Bagr. Podle náměstka primátora Petra Holického ale město brzdí majetkové vztahy ve Stromovce. I projekt odbahnění Bagru proto stojí ve fázi zpracované studie.

„Pokračování dalšího postupu v tomto projektu i v jiných investicích do lesoparku Stromovka brání majetkové vztahy, když velkou část pozemků včetně podstatné části nádrže Bagr nevlastní město, ale soukromé osoby. Je to jejich historický majetek, nejde o majetkové transakce z doby posledních 25 let," říká náměstek primátora Petr Holický. Dodává, že možné investiční záměry v lesoparku jsou dále omezeny územním plánem města nebo tím, že Stromovka je významným krajinným prvkem z hlediska ochrany přírodního bohatství. Podléhá tedy přísnějšímu režimu při projednávání změn.

Město už ale zahájilo stavbu toalet poblíže Bagru s odhadovanými náklady 2,5 milionu korun a je připraveno podpořit i soukromý záměr sezonního objektu s občerstvením (kiosek s pergolou), který by navazoval na tyto toalety.