V této lokalitě má vzniknout areál pro logistiku a lehkou výrobu o rozloze 126 tisíc metrů čtverečních. Na stavbě se používá zavážka z rakouské ocelárny, která budila mylný dojem, že může jít o kontaminovaný materiál.

Jak vysvětlil jednatel společnosti VGP – industriální stavby Jan Procházka, výstavba VGP Parku České Budějovice, kterou společnost realizuje, se uskutečňuje nejen v souladu s platnou legislativou, ale jde i nad její rámec. „Nová hala je budována s cílem získat mezinárodně uznávaný certifikát BREEAM osvědčující její šetrnost k životnímu prostředí. I z toho důvodu musí výstavba splňovat řadu přísných kritérií, mimo jiné použití kvalitních materiálů,“ upozornil s tím, že jejich výběr koordinují se společností Arcadis.

„Ta se dlouhodobě zabývá certifikačním procesem udržitelných budov. Z naší strany tedy v žádném případě nedošlo k pochybení, což potvrzuje i závěrečný kladný výsledek šetření České inspekce životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství, ze dne 6. května letošního roku,“ dodal Jan Procházka.

Jak doplnil mluvčí České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Jiří Ovečka, inspektoři provedli kontrolu u českého dodavatele tohoto materiálu. „Bylo zjištěno, že se jedná o ocelárenskou strusku, jejíž kvalita se v čase za standardních podmínek nemění a odpovídá normativním požadavkům na recyklované kamenivo,“ popsal.

I na budování rybníků

Inspektoři se zabývali doklady o kvalitě daného materiálu, do nichž patří opakovaně prováděné výsledky zkoušek, prohlášení o shodě, výluhové zkoušky, zkoušky ekotoxicity a další. „Ty má ČIŽP k danému materiálu pocházejícího z Rakouska k dispozici a nedokladují, že by tato struska nemohla být použita v rámci stavební činnosti jako náhrada kameniva, resp. že by její případné použití ve stavbách mohlo vést k ohrožení životního prostředí či kontaminaci půdy. Naopak disponujeme informacemi a doklady prokazujícími, že předmětná struska může být použita dokonce i jako náhrada přírodního kameniva při budování vodních staveb,“ shrnul Ovečka s tím, že toto mají potvrzeno i zkušební laboratoří Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha (TAZÚS).

V případě předmětné ocelárenské strusky se jedná o stavební materiál charakteru recyklovaného kameniva (dle ČSN EN 13242, resp. ČSN EN 13383) a ve smyslu platných právních předpisů na úseku odpadového hospodářství v ČR se nejedná o odpad. K ukončení odpadového režimu přeshraničně přepravované odpadní slévárenské strusky došlo v ČR v souladu se schváleným provozním řádem zařízení k využívání odpadů, jehož provoz byl povolen Krajským úřadem Jihočeský kraj postupem dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Taktéž není ČIŽP známo, že by použití takového materiálu na stavbě bylo dle rakouských předpisů nelegální. „To je však v tomto případě vedlejší, neb na území České republiky se její případné využití ve stavbě řídí platnými tuzemskými právními předpisy a nikoliv právními předpisy jiných členských zemí Evropské unie,“ uzavřel Jiří Ovečka z inspekce životního prostředí.