Kostel sv. Petra a Pavla ve Strýčicích chátral poměrně  dlouho. Proto se také místní skupinka obyvatel rozhodla, že se tuto kulturně historickou památku z roku 1292 pokusí zachránit.

Nápad založit spolek na rekonstrukci kostela, který byl v havarijním stavu, se v myslích obyvatel zrodil v roce 2013. Někteří z nich zpočátku možná ani nevěřili, že se nakonec částku, která byla jako základ potřebná k zisku dotací od Jihočeského kraje a Ministerstva kultury, podaří vybrat.

„Je ale vidět, že i když mnozí z těch, kteří přispěli, do kostela nechodí, není jim lhostejné, v jakém prostředí žijí," vysvětluje Marie Bočková. Zorganizovali tak sbírku, ve které se jim i s obyvateli okolních vesnic podařilo do dnešního dne vybrat částku 227 tisíc korun.

Nápad s veřejnou sbírkou nalezl ohlas také na německé straně. Strýčice se dříve územně nacházely v Sudetech. Před válkou tu tak žili převážně němečtí usedlíci, kteří byli po skončení války donuceni k odchodu. Po roce 1989 se potomci vyhnaných Němců přijížděli podívat zpět na domovy svých předků, dodnes také pořádají s místními Čechy pravidelná setkání v zábořské hospodě.

V roce 2014 založili v německém Günzburgu mezi svými německými příznivci  Spolek farní kostel Strýčice, jenž si klade za cíl shromažďovat dary i finanční prostředky, které mají přispět k rekonstrukci tamního kostela. „Je to kraj našich předků, kteří tam spolu s českými sousedy žili po staletí jako jedna velká rodina," vysvětluje předseda spolku Hartmut Schimetschek důvod, proč se ke sbírce v Německu bez váhání přidali.

V letošním roce zažádal vlastník kostela, jímž je vyšebrodské opatství, o dotaci na rekonstrukci kostela Jihočeský kraj. Ten poskytl grant ve výši 230 tisíc korun. Ministerstvo kultury přislíbilo dotaci v celkové hodnotě 300 tisíc korun. K tomu, aby je ale Strýčičtí mohli čerpat, musejí mít k dispozici své vlastní zdroje – peníze z veřejné sbírky v Čechách a peníze ze sbírku německého spolku.

V současné době se už pracuje na první etapě rekonstrukce, ve které se oprav dočkají krovy a střecha. Druhá etapa rekonstrukcí je naplánovaná na rok 2015 a je závislá na výši dotace, kterou majitel obdrží od Česko-německého fondu budoucnosti. Ta by měla spolu s částí české a německé sbírky  představovat 1,2 milionů korun.

Velkou radost z obyvatel ale může mít starosta Strýčic Bohumír Meisbauer.  Lidé tu totiž mají zájem, aby byla  práce předků zachována. „Myslím, že je to skvělá věc, jelikož se k tomu jinak nikdo neměl," hodnotí situaci starosta. „Cítím také hrdost, protože je to záslužná věc o záchranu kulturní památky," dodal na adresu obyvatel starosta Strýčic.

Důkazem zájmu je i to, že tu obyvatelé oživili některé tradice. V opravených kapličkách se o poutích pravidelně uskutečňují mše. O Vánocích kostel zase slouží jako místo setkávání ke zpívání koled nebo vystavování betlémů. Stejně tak se děje například v Dobčicích nebo Záboří, sousedících se Strýčicemi.

KLÁRA SKÁLOVÁ